เมืองลำปาง เมืองรถม้า น่าเที่ยวชม

ขณะชาวบ้านส่วนหนึ่งในจังหวัดน่าน เดินขบวนประท้วงเรื่องคัดค้านการสร้างมัสยิดของคนไทยมุสลิม ผมกับพรรคพวกเดินชมวัดอยู่ในเมืองลำปาง ซึ่งนักท่องเที่ยวชาวไทยคงทราบกันดีว่าเมืองรถม้าแห่งนี้มีวัดมากมายที่น่าสนใจทั้งในแง่พุทธศาสนา สถาปัตยกรรมและงานพุทธศิลป์อื่นๆ เช่นวัดศรีชุม วัดศรีรองเมือง วัดสวนดอก วัดเฉลิมพระเกียรติ ฯลฯ
.
โดยเฉพาะวัดปงสนุกนั้นล่าสุดได้รับคัดเลือกจาก 45 โครงการ ใน 13 ประเทศ ให้ได้รับรางวัล Award of Merit
จากโครงการ 2008 Asia-Pacific Heritage Award for Cultural Heritage Conservation จากองค์การ UNESCO ที่เกริ่นและกล่าวเรื่องเมืองน่านขึ้นมาเนื่องจากช่วงเดินชมงานศิลปะเชิงศาสนาอยู่ที่วัดศรีชุมพบว่าฝั่งตรงข้ามวัดมีมัสยิดตั้งตระหง่านอยู่ริมถนน
.
สอบถามจากชาวบ้านได้ความว่าไทยพุทธกับไทยมุสลิมไม่เคยมีปัญหาใดๆ แม้ว่าวัดใกล้กันอยู่แค่เอื้อม
เรื่องนี้ทำให้ผมครุ่นคิดถึงปัญหาที่น่าน ซึ่งควรมีทางเลี่ยงอื่นเพื่อไม่ให้กระทบความรู้สึกของคนไทยด้วยกัน ที่สำคัญ ผมว่าการสร้างมัสยิดที่น่านไม่ได้สร้างปัญหาใดๆ นอกจากเป็นสิ่งดีที่เรามีศาสนสถานทางศาสนาเพิ่มขึ้นอีกแห่งหนึ่ง เท่าที่อ่านเรื่องของพระพุทธเจ้า พระองค์ไม่เคยบัญญัติการต่อต้านศาสนาอื่นเอาไว้ หรือต่อต้านการเผยแพร่คำสอนของศาสดาซึ่งเป็นแบบแผนในการนำไปสู่การปฏิบัติตนที่ดีของศาสนิกชนเลย
.
นอกจากวัด เมืองลำปางยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอีกมากมาย ที่รู้จักกันดีคืออุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติที่ได้รับรางวัลกินรีจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
มีความสวยงามและน่าอัศจรรย์ด้วยมีธารน้ำร้อน วึ่งเป็นน้ำแร่ที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพ ทั้งยังมีทางเดินป่าเพื่อขึ้นไปชมน้ำตกด้วย ส่วนแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ถูกเปิดขึ้นมาใหม่มีถ้ำผาไทกับหนองหล่มหรือหล่มภูเขียวในเขตอุทยานแห่งชาติผาไท อำเภองาว
.
ถ้ำผาไท เป็นถ้ำที่สวยงาม น่าสนใจตรงที่มีหินงอกหินย้อยปรากฏอยู่ ซึ่งมีหลายจุดที่ยังสมบูรณ์มาก และยังมี ”หินเป็น”
คือหินที่ยังมีชีวิตมีการเจริญเติบโตปรากฏอยู่จำนวนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งเป็นหินตาย หมายถึงการเจริญเติบโตได้สิ้นสุดลงแล้ว ภายในถ้ำนอกจากหินงอกหินย้อย ยังพบเสาหินขนาดใหญ่กลางโถงถ้ำ พบค้างคาวจำนวนหนึ่ง โดยทั่วไปค้างคาวจะทำให้เกิดกลิ่นรบกวนแต่ที่ถ้ำผาไทไม่ค่อยได้กลิ่นนั้นเพราะเป็นโถงถ้ำขนาดใหญ่ติดต่อกันหลายโถง ประกอบกับโถงทางปากถ้ำและปลายถ้ำเป็นปล่องขนาดใหญ่ มีลมผ่านเข้าออกตลอดเวลาทำให้หมดปัญหาเรื่องกลิ่นทั้งยังทำให้ถ้ำนี้เย็นสบายไม่ร้อนอบอ้าว ซึ่งเอื้อต่อการเที่ยวชมถ้ำในเชิงศึกษาเป็นอย่างยิ่ง
.
หนองหล่มหรือหล่มภูเขียวตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท เป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่อยู่บนภูเขา มีเนื้อที่ประมาณ 1-2 ไร่
มีลักษณะคล้ายปล่องภูเขาไฟ น้ำในแอ่งลึกจนมองเห็นเป็นสีเขียว มีปลาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ปลาส่วนหนึ่งเป็นปลาที่มีอยู่ตามธรรมชาติ อีกส่วนหนึ่งเป็นปลาที่ชาวบ้านนำมาปล่อย ที่น่าสนใจคือหล่มภูเขียวมีทางน้ำเข้าและออกอยู่ใต้ดิน นั่นหมายถึงมีโถงถ้ำอยู่ด้านล่างอันเป็นทางให้น้ำออกและเข้าดังกล่าว
.
ความจริงเมืองลำปางยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายสาธยายกันหน้าเดียวไม่จบ คงต้องให้ท่านผู้อ่านตามหาความงาม และไปสัมผัสความน่าอัศจรรย์กันเอาเอง สุดท้ายขอให้ท่านเดินทางด้วยความปลอดภัยและมีความสุขกับการท่องเที่ยวครับ
.
หมายเหตุ

– ขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สนับสนุนการเดินทาง
– บริเวณรอยต่ออุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนมีป่าเสี้ยวอยู่ที่บ้านป่าเหมี้ยง เสี้ยวเป็นไม้ยืนต้นในวงศ์เดียวกับชงโค หากเดินทางไปช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม จะพบเสี้ยวบานเต็มป่าครับ
– ผู้ที่สนใจงานเซรามิคแนะนำให้แวะไปที่ธนบดีอาร์ตเซรามิค ที่นี่เป็นแหล่งผลิตชาวตราไก่เจ้าแรกของลำปาง มีการจัดพิพิธภัณฑ์ขั้นตอนการผลิตและประวัติความเป็นมาเอาไว้อย่างละเอียด
– ส่วนผู้ที่สนใจลำปางในยุครุ่งเรืองทางการค้าลองไปเดินเล่นที่กาดกองต้า ถนนคนเดินที่มากไปด้วยสถาปัตยกรรมในยุคอังกฤษที่ผสมผสานอยู่กับวิถีชีวิตคนเมืองในปัจจุบัน