หลักสูตร The Media New Normal รุ่นที่ 1 หลักสูตรที่ตอบโจทย์เรื่อง การสื่อสารในยุคดิจิทัล เปิดหลักสูตรอย่างเป็นทางการ

หลักสูตร The Media New Normal รุ่นที่ 1 หลักสูตรที่ตอบโจทย์เรื่อง การสื่อสารในยุคดิจิทัล เปิดหลักสูตรอย่างเป็นทางการแล้ววานนี้ โดยท่านอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศ หลักสูตร The Media New Normal รุ่นที่ 1 ประจำปี 2565
.
หลักสูตร The Media New Normal ร่วมพัฒนาหลักสูตรโดยสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นั้นได้เปิดอบรมระหว่าง วันที่ 11 มกราคม – 19 เมษายน 2565 โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เตรียมพร้อมรับมือกับยุคดิจิทัลที่ต้องมีการปรับตัวตามกระแสเทคโนโลยีและการใช้ชีวิตของคนที่เปลี่ยนไปในยุค New Normal ทั้งนี้ ทีมผู้บริหารหลักสูตร นำโดย ดร. ธีรพล มั่นพิริยะกุล ผู้อำนวยการหลักสูตร , ดร.บุษรา วงศ์รักศักดิ์ ผู้อำนวยการหลักสูตร และ รองผู้อำนวยการหลักสูตรทั้ง 3 ท่าน ดร.สิริลักษณ์ พรโชคชัย , ดร.สุชาดา กิจรุ่งสุวรรณ และคุณ ธนนนท ตุลาวสันต์

มีความเชื่อมั่นว่า ผู้อบรมหลักสูตรนี้จะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการสร้างสื่อและเลือกใช้สื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้พลังของสื่อให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจของตน เศรษฐกิจและสังคม ให้พัฒนาและเจริญก้าวหน้า กับประเทศชาติของเราต่อไป

ในการนี้ ยังได้รับเกียรติจาก ดร. พัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต ๒ กทม./โฆษกพรรคพลังประชารัฐ, คุณ กานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชารัฐ กทม.เขต ๑ รัฐสภา, คุณ พรลพัชร นรารัตน์วันชัย นายกสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สวทท.), คุณ ปกรณ์ คุณสาระ และ คุณ ชัยชนะ คงพิกุล กรรมการหลักสูตร มาร่วมเป็นเกียรติในงาน