สภาองค์กรของผู้บริโภค ยึดมั่นขั้นตอนการทำงานให้ความช่วยเหลือกับผู้บริโภคที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากบริษัทที่ให้บริการเกี่ยวกับสินเชื่อชื่อดัง

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 10.30 น. ที่ห้องสำลี อาคารสำนักงานสภาองค์กรของผู้บริโภค จัดแถลงข่าว นำโดย นายอิฐบูรณ์ อ้นวงษา รองเลขาธิการสำนักงานสภาผู้บริโภค, นายโสภณ หนูรัตน์ หัวหน้าฝ่ายคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค สำนักงานสภาผู้บริโภค, นายภัทรกร ทีปบุญรัตน์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค สำนักงานสภาผู้บริโภคและ ว่าที่ร้อยเอกธรรมนัส แก้วบุญส่ง ตัวแทนผู้เสียหายจากการกู้สินเชื่อจำนำโฉนด จากบริษัทเงินกู้ศรีสวัสดิ์ ถึงรายละเอียดการทำงาน เพื่อให้ความเป็นธรรมกับผู้บริโภคทุกราย รวมถึงแนวทางการต่อสู้ในชั้นศาลอุทธรณ์และศาลฎีกา หลังจากที่บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ออกมาแถลงว่าคดีนี้ยังไม่สิ้นสุด อันเป็นการแสดงถึงการต่อสู้ในชั้นอุทธรณ์ และชั้นฎีกาต่อไป

จากกรณีศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องกรณี บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ฟ้องร้อง จำเลยว่าที่ร้อยเอกธรรมนัส แก้วบุญส่ง เรื่องผิดสัญญาเงินกู้สินเชื่อจำนำโฉนด โดยศาลชั้นต้นให้เหตุผลว่า บริษัทมหาชนดังกล่าวไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้บริโภคได้ทำสัญญากู้และได้รับเงินจริง และสัญญาที่นำมาแสดงต่อศาลเป็นเอกสารปลอมจึงตัดสินยกฟ้อง ซึ่งเวลาต่อมา บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ออกมาชี้แจงหลังคำพิพากษาชั้นต้นว่า กรณีดังกล่าวไม่เป็นความจริงทางบริษัทไม่มีนโยบายและการทำงานที่ขัดต่อกฏหมาย ทางบริษัทมีหลักฐานภาพถ่ายผู้บริโภคลงนามในสัญญาและหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชี พร้อมระบุว่าคดียังไม่สิ้นสุดจึงไม่อาจกล่าวได้ว่าบริษัทปลอมแปลงเอกสารเงินกู้

ซึ่งทางสภาองค์กรของผู้บริโภคเองยังคงย้ำจุดยืนในการดำเนินงานให้ความเป็นธรรมกับผู้บริโภคทุกราย ซึ่งนอกเหนือจากกรณีที่เกิดขึ้นกับเคสของว่าที่ร้อยเอกธรรมนัส แก้วบุญส่งแล้ว ทางสภาองค์กรของผู้บริโภค ยังมีการรับเรื่องจากผู้บริโภคอีกหลายกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม จากบริษัทมหาชนดังกล่าว

#สภาองค์กรของผู้บริโภค #ไม่ได้รับความเป็นธรรม #ศรีสวัสดิ์