“ศรชล.ภาค ๒” จับมือ “บิ๊กโจ๊ก” ลุยจับ 5 เรือประมงปลอมแปลงสัญชาติผิดกฎ IUU

วันที่ 2 ม.ค. 65 พล.ร.ท.สุนทร คำคล้าย ผอ.ศรชล.ภาค ๒ มอบหมายให้ พล.ร.ต.สุรศักดิ์ ประทานวรปัญญา รองผอ.ศรชล.ภาค ๒ ร่วมกับ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะทำงานเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบ ควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แถลงข่าวกรณีเรือประมงชักธงสัญชาติอินโดนีเซียเข้ามาซ่อมทำที่อู่เรือศรีสงขลาฯ

การตรวจสอบเรือประมงขนาดใหญ่จำนวน 5 ลำ ที่แสดงตนว่าเป็นเรือสัญชาติอินโดนีเซีย และลักลอบเข้ามาในประเทศไทยอย่างผิดกฎหมายโดยการกระทำดังกล่าวเป็นความผิดฐาน “ลักลอบนำเข้าเรือประมงเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากร” ตาม พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐  มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับเป็นเงิน 4 เท่าของราคาของซึ่งได้รวมค่าอากรเข้าด้วยแล้ว หรือทั้งจำทั้งปรับ, “ปลอมแปลงหรือปิดบังเครื่องหมายเรือประมงหรือทะเบียนเรือประมง” ซึ่งเป็นความผิดตาม พระราชกำหนดประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ มีโทษปรับตามขนาดเรือ ตั้งแต่ 600,000 บาทถึง 30 ล้านบาท

ซึ่งประเทศไทยต้องเป็นผู้นำต่อต้าน IUU ในอาเซียน รวมถึงไม่มีการประมง IUU ทั้งระบบ โดย เรือประมงถูกต้อง ไม่ว่าเรือไทย หรือเรือสัญชาติอื่น ทุกลำต้องมีทะเบียน มีสัญชาติเดียว และต้องแจ้งเข้า-ออก ตามกฎหมายทุกฉบับ การทำประมงถูกต้อง เรือประมงไทยจะจับปลาต้องมีใบอนุญาต เครื่องมือประมงต้องเป็นไปตามมาตรฐานไม่ทำลายล้างทรัพยากรทะเล ไม่มีการจับสัตว์ทะเลคุ้มครอง สัตว์ทะเลสงวน เช่น โลมา วาฬ พะยูน รวมถึงการจับปลาในเขตพื้นที่อนุรักษ์ พื้นที่ชายฝั่ง โดยเด็ดขาด และสุดท้าย และ แรงงานประมงบนเรือถูกต้อง ทุกคนต้องเป็นแรงงานที่เข้าตามระบบ ได้รับค่าจ้าง สวัสดิการ ครบถ้วน มีเวลาทำงาน เวลาพักตามกฏหมาย ไม่มีแรงงานเด็ก แรงงานบังคับ ไม่มีการขนถ่ายแรงงาน ค้ามนุษย์ทั้งกลางทะเลและบนบก โดยเด็ดขาด เช่นเดียวกัน