“หนุ่ม​ จีสตาร์​” เข้าพบ “ส.ส.แรมโบ้อีสาน” เพื่อปรึกษาแนวทางและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศ เพื่อพี่น้องชาว LGBTQ

วันที่ 9 พ.ย. 66​ “นายทรงกฤษดากร ไตรรัตนรังษี”​ หรือ “หนุ่ม​ จีสตาร์​” ในฐานะที่ปรึกษา ได้เข้าพบ “ดร.เสกสกล อัตถาวงศ์” หรือ “ส.ส.แรมโบ้อีสาน” ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายพีระพันธ์ุ สาลีรัฐวิภาค) เพื่อปรึกษาแนวทางและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศ เพื่อพี่น้องชาว LGBTQ ให้ได้รับความเท่าเทียม เสมอภาค รวมถึงการให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ

ทั้งนี้ ดร.เสกสกล ยังได้ฝาก นายทรงกฤษดากร ให้ช่วยดูแลพี่น้องชาว LGBTQ เป็นอย่างดี และทำงานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวไทย ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

#หนุ่ม​จีสตาร์ #ทรงกฤษดากร #ชาวLGBTQ