สมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษ จัดงาน “White Christmas”

สมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษในพระบรมราชูปถัมภ์ นำโดย รัญชา บริบาลบุรีภัณฑ์ นายกสมาคม จัดงาน “ไวท์ คริสต์มาส” ที่เต็มไปด้วย สีสรร โดยมีการแสดงแบบเสื้อ -การประกวดร้องเพลง การประกวดแต่งกาย การมอบรางวัลให้ผู้ชนะเลิศออกแบบตราสัญญาลักษณ์สมาคม (ครบรอบ 88 ปี) และยังมีการจับฉลากของรางวัลกันอีกมากมาย

นอกจากสมาชิกสมาคมเอง ที่มาร่วมงานกันอย่างคับคั่งแล้ว ยังมีสมาคมนักเรียนเก่าพันธมิตร.. ฝรั่งเศส เยอรมัน ยุโรป และ อเมริกา รวมทั้งเซเล็บบริตี้ อาทิ คุณหญิงโรส บริบาลบุรีภัณฑ์, ม.ร.ว. มาลินี จักรพันธุ์, ดร.โสภาพิมพ์ เศรษฐบุตร สิมะกุลธร ดร.จินดารัตน์ และ โอบอุ้ม ชุมสาย ณ อยุธยา, รมณีย์ เธียรประสิทธิ์ ,เอิร์ธ สายสว่าง, ดร. ธราดล เปี่ยมพงษ์สานต์ และ บุญญาดา กฤติญะโชติกุล มาร่วมสร้างบรรยากาศให้ครึกครื้นกันอีกด้วย ณ โรงแรม หรรษา (ซอยมหาดเล็กหลวง 2) เมื่อเร็วๆนี้