ครม. เคาะแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการสังกัด ‘คมนาคม’ จับตาตั้ง “จันทิรา” นั่งอธิบดีกรมเจ้าท่า

ครม.ต่อวาระอายุราชการ “สราวุธ-จิรุตม์” อีก 1 ปี หลังนั่งเก้าอี้อธิบดี ครบ 4 ปี มั่นใจ เหมาะสมเดินหน้างานใหม่สานต่องานเดิมได้ต่อเนื่อง พร้อมดึง “พิศักดิ์” นั่งเก้าอี้ อธิบดีกรมท่าอากาศยาน โยก “มนตรี” นั่งรองปลัดคมนาคม จับตาเสนอล็อตใหม่ตั้ง “จันทิรา” นั่งอธิบดีกรมเจ้าท่า

วันที่ 26 ก.ย. 66 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า ครม. ได้มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตั้ง โยกย้าย รวมถึงต่อวาระอายุราชการข้าราชการระดับสูงไปอีก 1 ปี รวม 4 ตำแหน่ง ประกอบด้วย ต่อวาระอายุราชการออกไป 1 ปี เนื่องจากดำรงตำแหน่งครบวาระ 4 ปี ใน 2 ตำแหน่งประกอบด้วย นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) และนายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) นอกจากนั้น ครม.ยังมีมติเห็นชอบแต่งตั้ง นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน รองปลัดกระทรวงคมนาคม ไปดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ทย.) แทนนายปริญญา แสงสุวรรณ อธิบดี ทย.ที่เกษียณอายุราชการ และแต่งตั้ง นายมนตรี เดชาสกุลสม ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงคมนาคม

ทั้งนี้ในการต่อวาระอายุราชการให้กับ นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง และ นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ออกไป 1 ปี เนื่องจากตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดินของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ ก.พ.จะให้มีการต่อวาระได้ครั้งละ 1 ปี ต่อเนื่องไม่เกิน 2 ครั้ง ประกอบกับเพื่อให้การทำงานมีความต่อเนื่อง ไม่ขาดช่วงในการพัฒนางานให้มีความก้าวหน้าต่อไป ทั้งนี้ในการต่อวาระ 1 ปี ของนายสราวุธ กับ นายจิรุตม์ นั้น ถือเป็นครั้งแรกของกระทรวงคมนาคม ที่มีการต่อวาระผู้บริหารระดับสูง จากที่ก่อนหน้านี้ตำแหน่งอธิบดีกรมใหญ่สำคัญๆ น้อยคนนักที่จะอยู่ครบ 4 ปี มีเหตุต้องปรับเปลี่ยน โยกย้ายก่อนเวลาอันควรมาโดยตลอด แถมครั้งนี้ที่มีการต่อวาระ จะส่งผลทำให้ นายสราวุธ อธิบดีกรมทางหลวง เกษียณอายุราชการพอดีในปี 67 ส่วนนายจิรุตม์ ตามอายุราชการจะเกษียณในปี 68

ส่วนการโยกนายพิศักดิ์ จากตำแหน่งรองปลัดกระทรวงคมนาคม ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีท่าอากาศยาน (ทย.) เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประกอบกับเคยรักษาการในตำแหน่ง อธิบดี ทย. มาก่อน จึงมีความเหมาะสมที่จะไปพัฒนางานในส่วนของสนามบิน ทย.ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาสนามบินในภูมิภาคให้มีขีดความสามารถในการรองรับความต้องการของผู้โดยสารอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ทั้งนี้ การแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงคมนาคมยังเหลืออีก 4 ตำแหน่ง ประกอบด้วย ตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม 2 ตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงคมนาคม 1 ตำแหน่ง และอธิบดีกรมเจ้าท่า 1 ตำแหน่ง โดยคาดว่าในตำแหน่งอธิบดีกรมเจ้าท่า จะมีการแต่งตั้งให้ นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ เข้ามาดำรงตำแหน่ง