“ดร.ซก” ที่ปรึกษาฮุนเซน เข้าหารือ ” สุริยะ” ไทย-กัมพูชา พร้อมร่วมมือด้านพลังงาน อุตสาหกรรมดิจิทัล และการท่องเที่ยว หลังจากโควิดผ่านไป

วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 14:30 น. รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ ประธานคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา ได้ทำหน้าที่ประสานและนำ ดร.ซก ซกกรัดทะยา ( Dr.Sok Sokrethya) ที่ปรึกษาส่วนตัวของท่านนายกรัฐมนตรีสมเด็จฮุนเซน ผู้แทนรัฐบาลกัมพูชา และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เข้าพบ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ณ ห้องรับรอง 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างรัฐบาลของสองประเทศให้มั่นคงยิ่งขึ้น นอกจากนี้ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักการเมืองรุ่นใหม่ของกัมพูชากับของประเทศไทย ตลอดจนเพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแสวงหาความร่วมมือในด้านต่างๆ ในช่วงที่ทั้งสองประเทศเกิดโควิดและหลังจากสถานการณ์โควิดผ่านไปแล้ว

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ได้กล่าวขอบคุณท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงท่องเที่ยวของกัมพูชาว่า กระทรวง อุตสาหกรรม เป็นเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านได้มาเยือนกระทรวงอุตสาหกรรมในวันนี้
.
ทางไทยได้ทราบว่ารัฐบาลกัมพูชาให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมการแปรรูปการเกษตรอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมยานยนต์และประเทศกัมพูชากำลังอยู่ในกระบวนการสร้างอุตสาหกรรมดิจิตัล ท่านจึงมีความเชื่อมั่นว่าไทยและกัมพูชาสามารถจะทำงานร่วมกันได้

นอกจากนี้ นายสุริยะ ได้เสริมว่าการค้าชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชามีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ ท่านจึงมีความปรารถนาที่จะเห็นการค้าชายแดนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งท่านยังไข้ขอให้รัฐบาลกัมพูชาจะให้การสนับสนุนให้นักธุรกิจไทยมีโอกาสจับคู่กับนักธุรกิจกัมพูชาเพื่อให้ความสัมพันธ์ด้านการค้าของสองประเทศมีความมั่นคงยิ่งขึ้นด้วย พร้อมกันนี้ ยังได้ ฝากความขอบคุณและความปรารถนาดีไปถึงนายกฮุนเชนผู้นำกัมพูชาในโอกาสนี้ด้วย

ทางด้าน ดร.ซก ซกกรัดทะยา รัฐมนตรีช่วยการท่องเที่ยวกัมพูชากล่าวว่า ท่านนายกรัฐมนตรีแห่งกัมพูชาสมเด็จฮุนเซน ได้ฝากความปรารถนาดีอย่างสูงสุดมายังรัฐบาลไทย ว่า ท่านปรารถนาที่จะเห็นนักการเมือง ข้าราชการ และประชาชนของกัมพูชาและไทยช่วยเหลือกัน ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดฉันท์ประเทศบ้านพี่เมืองน้อง
.
อย่างไรก็ดีในสถานการณ์โควิดท่านนายกรัฐมนตรีสมเด็จฮุนเซน ได้มีนโยบายเร่งให้สร้างถนนและระบบการขนส่งอย่างกว้างขวางเพื่อเป็นการตระเตรียมรองรับการท่องเที่ยวที่จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งในเร็ววันนี้ ซึ่งไทยแบะกัมพูชาพร้อมจับมือกับพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไปพร้อมกัน

ดร.ซก กว่าอีกว่า สถานการณ์ของเอสเอ็มอีในประเทศกัมพูชาในขณะนี้กำลังมีอนาคตที่ดียิ่ง กล่าวคือเอสเอ็มอีของกัมพูชามีอัตราการเจริญเติบโตถึงร้อยละ 15 ต่อปี สาเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะได้รับการสนับสนุนจากประเทศไทย ท่านจึงใคร่ขอกาพย์ขอบพระคุณต่อรัฐบาลไทย นักธุรกิจไทย และประชาชนคนไทยไว้ณโอกาสนี้ด้วย
.
สำหรับประเทศกัมพูชา อุตสาหกรรมเบา มากกว่า อุตสาหกรรมหนัก ปัญหาของประเทศกัมพูชา ในขณะนี้ก็คือ การขาดแคลนไฟฟ้า เพราะธุรกิจอุตสาหกรรมสามารถทำงานได้ เฉพาะในเวลากลางวันเท่านั้น ส่วนกลางคืนไม่สามารถทำได้ ซึ่งเรื่องนี้รัฐบาลกัมพูชา กำลังส่งเสริมให้ธุรกิจเอกชน เข้ามาลงทุนในธุรกิจไฟฟ้ามากขึ้น อย่างไรก็ดี ในสถานการณ์โควิด ท่านนายกรัฐมนตรีสมเด็จฮุนเซน ได้มีนโยบาย เร่งให้สร้างถนนและ ระบบการขนส่งอย่างกว้างขวาง เพื่อเป็นการตระเตรียม รองรับการท่องเที่ยว ที่จะกลับมาอีกครั้งหนึ่ง ในเร็ววันนี้