สน.ห้วยขวาง จัดทีมดูแลความเรียบร้อย ฉีดวัคซีนเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม.

วันที่ 18 ต.ค 64 เวลา 08.00 น. สน.ห้วยขวาง นำโดย ร.ต.ท. ภูมินทร์ เพชรน้อย พร้อมตำรวจชุมชนสัมพันธ์ ดูแลความเรียบร้อยภายในโรงเรียนสามเสนนอก เนื่องในโอกาสกรุงเทพมหานคร โดย นายแพทย์ ชวินทร์ ศิรินาค รองปลัดกรุงเทพมหานคร และ นาย เกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ได้มอบหมายให้โรงเรียนสามเสนนอก จัดให้มีการฉีดวัคซีนไฟเซอร์สร้างภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกทม. จำนวน 6 โรงเรียน โดยใช้เป็นสถานที่ฉีดวัคซีน

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร (กทม.) มอบหมายให้สำนักการศึกษา สำนักอนามัย และสำนักการแพทย์ วางแผนการฉีดวัคซีนไฟเซอร์สร้างภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หรือเทียบเท่า ที่มีอายุ 12 ปี ขึ้นไป โดยนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกทม. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3) ระหว่างวันที่ 18-20 ต.ค. 64 นี้