โครงการ จัดการหาหน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศรีษะ พร้อมชุดกรองอากาศ ประสิทธิภาพสูง(PAPR)

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญร่วมสมทบทุนสนับสนุน โครงการจัดการหาหน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศรีษะพร้อมชุดกรองอากาศประสิทธิภาพสูง (PAPR) เพื่อมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้ในการรักษาผู้ป่วยหนักในช่วงสถาณการณ์โควิด-19 ระบาด

โดยเบื้องต้นทางมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้สนับสนุนเงินทุนแล้ว 10,000,000 บาทเพื่อจัดหาชุด PAPR จำนวน 5,000 ชุด ในราคาชุดละ 12,850 บาท แต่ยังไม่เพียงพอกับความต้องการของบุคลากรด่านหน้า

ขอเชิญร่วมสมทบทุนโดยบริจาคเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา สะพานขาว ชื่อบัญชี มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  เลขบัญชี  021-1-00609-2 ระบุเพิ่มเติม “เพื่อจัดหาชุดPAPR”