คกก.ผช.รมต. มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ สู้โควิด เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 11:00 น. คณะทำงานกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมใจสู้โควิด-19 ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ เพื่อสนับสนุนภารกิจในการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 จากสถาการณ์วิกฤตโควิด 19 ที่มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้มีความต้องการสิ่งของที่จำเป็น ต่อการดูแลผู้ป่วยจากการติดเชื้อโควิด 19
.
คณะทำงานกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี พลตรี นพรัตน์  แป้นแก้ว ได้เล็งเห็นถึงสวัสดิภาพของผู้ต้องขังที่อยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ซึ่งคณะทำงานฯ นำโดยนายณัฐพงศ์ ตังเดชะหิรัญ นายธนณัฏฐ์ สิริปิยะพร และนายชัยยุทธ วิสุทธิชีพ ซึ่งเป็นประธานคณะทำงานอำนวยการภาคกลาง พร้อมคณะทำงานร่วมกับนายโกศล หกสุวรรณ รองประธานคณะทำงานอำนวยการภาคกลาง นางสาว กชพร อัครประภาสกุล ผู้ช่วยประธานคณะทำงานอำนวยการภาคกลาง และ นางสาวสาธวีรัตน์ แก้วภัทรนันท์ คณะทำงานอำนวยการภาคกลาง ร่วมมือประสานใจ กับ นางสาวรมนต์อร บุญเรือง คณะทำงาน และ นายณัฏฐ์พงษ์ ยงใจยุทธ ผู้ช่วยเลขาฯคณะทำงาน ด้านเครือข่ายท้องถิ่น-ท้องที่วิถีใหม่ วุฒิสภา จังหวัดกรุงเทพฯ

รวมทั้ง รศ.ดร.ถิรวัฒน์ แจ่มกระจ่าง ประธานคณะทำงานด้านเครือข่ายท้องถิ่น – ท้องที่วิถีใหม่ วุฒิสภา จังหวัดนนทบุรี และที่ปรึกษาประธานคณะทำงานด้านเครือข่ายท้องถิ่น -ท้องที่วิถีใหม่ วุฒิสภา จังหวัดกรุงเทพฯ ได้เดินทางไปยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ เพื่อส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น โดยมี นาย นัสที ทองปลาด ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ เป็นผู้รับมอบ โดยมีการมอบสิ่งของและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น อาทิ ชุดตรวจเชื้อโควิด-19, ชุด PPE, ถุงมือยาง, หน้ากากอนามัย, และน้ำดื่ม, หนังสือสวดมนต์

นาย นัสที ทองปลาด ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพ ระบุว่าขณะนี้ทางเรือนจำมีบุคลากร 300 คน และมีผู้ต้องขัง 3,000 คน โดยทางเรือนจำได้มีการเฝ้าระวังการระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด มีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามภายในเรือนจำ มีบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความชำนาญให้การดูแลอย่างใกล้ชิด