รางชื่อผู้เข้ารับรางวัล

รางชื่อผู้เข้ารับรางวัล โครงการ “รวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน” เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระพันปีหลวง “แม่ของแผ่นดิน” ดร.วิระชัย ทรงเมตตา ประธานมอบรางวัล

ณ ศูนย์ประชุม ทีโอที แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร วันเสาร์ที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

*แตะที่สาขาเพื่อดูรายชื่อ

รายชื่อ ผู้เข้ารับรางวัล ต้นบุญ วิสาขา

PA-1 พระสุธรรม ฐิตธัมโม อเมริกา ท่านเดินสันติภาพโลก เดินรอบโลก
PA-2 พระอธิการ ดร.ปรียงค์ เมธิโน (อาภรณ์สุวรรณ)
PA-3 พระครูวินัยธรประพนธ์ เตชวโร อิตาลี
PB-1 พระกิตติพันธ์ กิตติพโล เจ้าอาวาส วัดจันทรสุข
PB-2 พระอธิการมนชัย (ทองกลาง กิจฺจสาโร) เจ้าอาวาสวัดบึงปรือ ต.บึงปรือ อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา
PB-3 พระครูใบฎีกาฏุลากาญ กิตฺติคุตฺโต ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดบึงปรีอ ต.บึงปรือ อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา
PB-4 พระครูสังฆรักษ์ญาณวุฒิพงษ์ (สังข์คง ริตินฺธโร) ต.หนองแวง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา
PB-5 พระครูสุทธิสุทธิเขมคุณ (สุบิน) สุดพล วัดแสงทองธราวาส
PB-6 พระอาจารย์ แสงสว่าง ปภสฺ สโร
PB-7 พระอาจารย์ ฑีฤาวุฒิ ฐานวโร
PB-8 พระปลัดสมศักดิ์ ญาณสาโร
PB-9 พระกษิดินทร ปัญญาวโร
PB-10 พระอาจารย์เฉลิม เทวธมฺโม(ทับทิมเทศ), ผศ.ดร ประธานสงฆ์ CEO@AEC จิตอาสาหมอสะอาดพระอภิธรรม สู่ ASEAN
PB-11 องปลัดสันติ ถ่ออาง เจ้าอาวาส วัดสุขาวดีอนัมวนาราม บ้านแม่ปะ หมู่ที่ 6 ตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
PB-12 พระครูปิยวรรณพิพัฒน์ ดร. เจ้าอาวาสวัดหัวฝาย บ้านหัวฝาย อำเภอพาน จังหวัด เชียงราย
PB-13 เจ้าอธิการพิภพ พลวฑฺฒโน เจ้าอาวาส วัดเขาแก้วธรรมาราม บ้านเขาแก้ว หมู่ 4 ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
PB-14 พระครูวิบูลรัตโนภาส (ไพฑูรย์) เจ้าอาวาสวั ดหล่อเจริญราษฎร์วราราม ตำบลหอมศีล อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
PB-15 พระปลัดโอภากร เปสะโร รองเจ้าอาวาส วัดหงส์ทอง ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
PC-1 พระมหาเขมานันท์ ปิยสีโล ป.ธ.๙ วัดลาดปลาเค้า
PC-2 พระพิพฒน์ศาสนธำรง เจ้าคณะเขตหนองแขม วัดม่วง แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ
PC-3 พระครูเกษมวัฒนาภรณ์ เขมปญฺโญ เจ้าอาวาส วัดเทพหัสดิน เขาผาผึ้ง อ.คลองหาด จ.สระแก้ว
PC-4 พระครูปริยัติพัชโรดม เจ้าอาวาส วัดใหม่ไร่อุดม
PC-5 พระวินัยธร ศิรพงษ์ ปรกฺกโม เจ้าอาวาส วัดหนองยาวใต้ สระบุรี
PC-6 พระสมุห์ประกาศ อชิโต (เมืองน้อย) ผอ.ศูนย์วิปัสสนา นานาชาติ ต้นบุญวิสาขา 013 จ.กำแพงเพชร
PC-7 พระครูสุธรรมวโรทัย วัดคุ้งยาง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
PC-8 พระครูปลัดศุภชัย ภทฺเทกเมธี วัดแม่ป่าข่า ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน
PC-9 พระปลัดสานนท์ อปฺปกิจฺโจ (ศรีพัฒน์) นักธรรมชั้น เอก สำนักสงฆ์หินดานศรัทธาธรรม อ.ไชยา จ. สุราษฎร์ธานี
PC-10 พระนิวัฒน์ ฆรมุตฺโต (พรหมเพชร) สำนักสงฆ์หินดานศรัทธาธรรม อ.ไชยา จ. สุราษฎร์ธานี
PC-11 พระครูวิธานนิมมานกิจ (วิศาล ผลดี) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีทรายมูล อ.เมือง จ.เชียงราย
PC-12 พระครูเกษมวัฒนาภรณ์ เขมปัญโญ
PC-13 พระเทพมังคลาจารย์ (สมาน กิตฺติโสภโณ) เจ้าอาวาสวัดท่าตอน ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
PC-14 VNMLAM HUA (VIETNAM)
PD-1 พระ พลทหาร จำรัส คงเพชรศักดิ์ วัดราษฎร์ศรัทธาราม ลำลูกกา ปทุมธานี
PD-2 สามเณร เมฆมงคล ดิง
PE-1 แม่ชี สมถวิล อินทรประสิทธิ์ หัวหน้าแม่ชีไทยประจำจังหวัด นครสวรรค์

รายชื่อ ผู้เข้ารับรางวัล สิงหาทอง

A ศิลปินมหาชนดีเด่น
A-VIP-1 นาย เสกสรรค์ ศุขพิมาย (เสก โลโซ) นักร้อง, นักดนตรี, นักแต่งเพลง
A-VIP-2 น.ส. สรวีย์ ธนพูนหิรัญ (ผิงผิง) แชมป์ The Golden Song ซีซั่น 2
A-VIP-3 นาย กรรญกฤต อรรควงษ์ (ฟิล์ม) พระเอกช่อง7 จากละคร ปล้นลอยฟ้า
A-VIP-4 นาง ปนัดดา โกมารทัต ดารา-นักแสดง อาวุโส
A-VIP-5 นาย วศิน พรพงศา (วิน) แชมป์ The Golden Song ซีซั่น 3
A-VIP-6 นาย ตั๋งตั๋ง นิจรันธ์ (ไมเคิ่น ตั๋ง) ศิลปิน นักร้อง
A-VIP-7 นาย โชติชู พึ่งอุดม (ป้อม ออโตบาร์น) ศิลปิน นักร้อง
A-VIP-8 นาย วัชรชัย สุนทรศิริ (ครูแอ้นท์ ม้าทมิฬ) ดารา-นักแสดง
A-VIP-9 ด.ญ. ธนัชศลักษณ์ ฮัดสัน (น้องอลิส) ดาวรุ่งลูกกรุง นางแบบกระทรวงวัฒนธรรม และนางเอกละครพยัคฆ์ยี่เก

B แม่ดีเด่น
B-VIP-1 น.ส. ปัทมา ปานทอง นักแสดง - นักร้อง
B-VIP-2 นาง ชูจิตต์ ไชยชิต
B-VIP-3 นาง ปลิว ศุขพิมาย คุณแม่ เสก โลโซ
B-VIP-4 นาง รัชนีกร แสงสายทิม
B-VIP-5 นาง วิภากร ศุขพิมาย
B-VIP-6 นาง นันทิภัคค์ เดชะเทศ คุณแม่ คุณแพน นทีเทพ บุนนาค (ศิลปิน นักแสดง)

C ผู้นำองค์กรดีเด่น
C-VIP-1 นาย เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล อาจารย์ศิลปะไทยและองค์ประกอบศิลป์
C-VIP-2 ดร. คมสัน พันธุ์วิชาติกุล โฆษกพรรครวมแผ่นดิน
C-VIP-3 นาย พีรพงษ์ สุมนาวดี ประธาน บริษัท สยามพราวด์ โคออปเปอร์เรชั่น จำกัด
C-VIP-4 พลตรี กฤตพันธุ์ รักใคร่ ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
C-VIP-5 นาย กวินพนธ์ พาณิชย์พงศ์ (กำปั้น บาซู) ศิลปิน – นักร้อง
C-VIP-6 น.ส. กิจติพร นันท์ตานนท์ (คิตตี้) ผู้อำนวยการกองประกวด Mrs.Thailand World 2022 เจ๊ใหญ่แห่ง ไอซ์เอจ ไอศครีม ระดับพรีเมียม ขายส่งทั่วโลก
C-VIP-7 ดร. เสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
C-VIP-8 ดร. บุญยงค์ จันทร์แสง หัวหน้าพรรคประชาไทย
C-VIP-9 นาย ชาญกิตต์ ณ ระนอง บริษัท โยมา เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
C-VIP-10 นาย เตวิช เจริญเดช ผู้อำนวยการสถาบันกวดวิชา ไอคิว ติวเตอร์
C-VIP-11 นาย เกียรติภูมิ สิริพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสมาร์ท
C-VIP-12 นาย วรทัต เครือวรานนท์ ไอยรา ลามิเนต กรุ๊ป จำกัด (จ.นนทบุรี)
C-VIP-13 มว.ต. สุรพจน์ เพชรกรรพุม รองหัวหน้าพรรคไทยพร้อม และ ประธานองค์กรพิทักษ์บ้านเมือง

D นักธุรกิจดีเด่น
D-VIP-1 น.ส. ฐิตาภรณ์ พันธุ์ไชยศรี บริษัท ฐิตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
D-VIP-2 น.ส. ปิโยรส ชูชัยแสงรัตน์ (ป๊อบ) ดีกรีจบการศึกษาสายตรงด้านธุรกิจ (MBA) สหรัฐอเมริกา เจ้าของโรงรับจำนำ “ป๊อป มันนี่” และธุรกิจด้านอุตสาหกรรมเหล็ก-ผลิตอะไหล่รถยนต์ส่งต่างประเทศ
D-VIP-3 นาย วิเชียน เห็นตระกูลดี
D-VIP-4
D-VIP-5
D-VIP-6 นาย วีรพล ยิ้มสินสมบูรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริลเลี่ยนท์ พาวเวอร์ จำกัด

E ผลิตภัณฑ์ดีเด่น
E-VIP-1 นาย ศรสุทธา กลั่นมาลี (ถั่วแระ เชิญยิ้ม) ผลิตภัณฑ์ ยาสีฟันสมุนไพร ถั่วแระ

F บุคคลดีเด่นด้านศาสนา
F-VIP-1 รศ.ดร. อาณัฐชัย รัตตกุล อดีตนักการเมือง
F-VIP-2 นาย วทัญญู มุ่งหมาย Star is born media online
F-VIP-3 ทนาย รณณรงค์ แก้วเพ็ชร์ ประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม
F-VIP-4 ศ.(พิเศษ)ดร. นฤเทพ สิทธิชาญคุณะ
F-VIP-5 HERAKAJI AWALE (BJ) M.D. Awale International Pvt.Ltd.
F-VIP-6 PURNA MAHARJAN M.D. Antara Global Pvt.Ltd.
F-VIP-7 น.ส. อิสรียาร์ มาลัยศรี (เรย์) มิสไทยแลนด์เวิลด์ 1991
F-VIP-8 น.ส. อ้อยใจ พุฒเจริญ นักธุรกิจ คนไทยสายบุญต่างแดน

G ลูกกตัญญู
G-VIP-1 นาย เป็นหนึ่ง ไชยชิต นักแสดง อาวุโส
G-VIP-2 นาย พัชก์สกรรณ ปิยคชรัตน์ (โจ้ จักรกฤษณ์) นักแสดง
G-VIP-3 น.ส. มินดา มีทรัพย์สิน ผลงานภาพยนตร์เรื่อง “โลงจำนำ” เป็นแอมบาสเดอร์ของสโมสรฟุตบอลไทยลีก "สวาทแคท" ละครทางช่อง 7 สี ลูกตาลลอยแก้ว
G-VIP-4 ด.ญ. กานต์ธิดา ศุขพิมาย

H ข้าราชการดีเด่น
H-VIP-1 นายแพทย์ โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค, ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
H-VIP-2 พลเรือตรี สุรศักดิ์ ประทานวรปัญญา รอง ผอ.ศรชล.ภาค 2
H-VIP-3 พลตรี วัชชรินทร์ สุวรรณรินทร์ นายทหารราชองครักษ์พิเศษ (อดีตเจ้ากรมสารวัตรทหารบก)
H-VIP-4 พ.ต.อ. ดร. ณรัฐช์พงศ์ อุดมศรี ผู้กำกับการ (สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการ ตำรวจนครบาล
H-VIP-5 น.ส. จิรัฐิติกาล จันทราทิพย์ เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการการตำรวจ
H-VIP-6 นาย นิมิตร รอดรับบุญ วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
H-VIP-7 จ.ท.หญิง ปริศญา คูหามุข ข้าราชการ กองทัพอากาศ
H-VIP-8 ว่าที่ ร.ต.ท.หญิง อาทิติยา เบ็ญจะปัก ข้าราชการ สังกัดสำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ

I นักปกครองท้องถิ่นดีเด่น
I-VIP-1 นาย สุรียา ยีลูมา กรรมการบริหารพรรครวมแผ่นดิน
A-1 นาย ดามพ์ เผด็จดัสกร นักแสดง, นักการเมือง
A-2 นาย ฤทธิ์ลือชา คุ้มแพรวพรรณ ดารา-นักแสดง, นายกสมาคมสมาพันธุ์ไก่ชนไทย
A-3 นาง ปริศนา พิทักษ์ ดารา-นักแสดง
A-4 นาย อรุณ ภาวิไล
A-5 น.ส. วันทนีย์ เอียดเอื้อ (อ้อย กระท้อน) ศิลปิน - นักร้อง
A-6 นาย เดวิด อินธี ศิลปิน - จิตอาสา, นักธุรกิจ
A-7 นาย นทีเทพ บุนนาค (แพน-วงแวมป์) ศิลปิน นักแสดง
A-8 นาย พิชญตม์ แก้วสกุณี (เค ภัทรพล) ดารานักแสดงช่อง7 จากละครเรื่องสารวัตรใหญ่
A-9 น.ส. ณัฐฐิฐา กัณฐ์ณัฏฐา (หมูแหม่ม เมสิณี) ศิลปินนักร้อง นักแสดง พิธีกร ดีเจ วีเจ ศิลปินอาสากู้ภัยป่อเต็กตึ๊งและบริการแต่งหน้าศพฟรี
A-10 นาย ณัฐพล ยอดบุรี (SON NPY) ศิลปิน นักร้อง เจ้าของผลงานเพลง ไม่อยากเป็นเสือ และ เพลงกัลยา

A-11 น.ส. อรวรรณ พิไลวรเพชร
A-12 ด.ญ. สุภพิชา กิมอิ่ม (ผึ้งหวาน ทีวีมิวสิค) เพลง ป.ขี้ไก่โป่ 58 ล้านวิว ทีวีมิวสิค
A-13 นาย บรรณวัฒน์ วัชรกุลภิรมย์ บริษัท โอปอลการดนตรี จำกัด
A-14 นาย บุญเซียน วิไลวัน ดารา/นักแสดง จาก สปป.ลาว
A-15 นาย สักก์ชานนท์ เปรมกิจสถาพร ศิลปิน, นักร้อง - นักแสดง
A-16 ศ.ดร. สรนันทน์ ร. เอกวัฒน์
A-17 น.ส. สุกานดา วัตรน้ำอ้อม (บุ๋ม สุกานดา) ศิลปิน - นักร้อง ท็อปไลน์ มิวสิค
A-18 น.ส. พิชชา บุญยิ่ง (โยชิ ศรีสะเกษ) ป๋าเวียนโปรโมชั่น
A-19 นาย สุชาติ รักญาติ
A-20 นาย สมนึก อันทะเกตุ

A-21 นาย จตุพร หนูเนียม
A-22 นาย อนันต์ ราชาเดช
A-23 นาย ภาณุวัฒน์ สีหาบุญทอง
A-24 นาย มานิตย์ นิเวศน์ศิลป์
A-25 อ. ชวินทร์ การุณวิรัชฎา ศิลปิน - นักร้อง
A-26 นาย บุญช่วย ไชยบุตร ศิลปิน - นักร้อง
A-27 นาย ประเจตน์ รุ่งพิพัฒน์นพเก้า ศิลปิน - นักร้อง
A-28 นายณัชพล กิ่งเกาะยาว (ดีเจคู่ซิ้เม้าท์แซด) – น.ส. ชุ่มจิตต์ เสมากูร (ดีเจบาบาร่า)
B-1 นาง บัดรียะห์ ยะโตะ
B-2 ดร. เพ็ญจันทร์ ล้อสีทอง สมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย
B-3 นาง รัศมี จันทรขจรสุข
B-4 นาง ภูพสุธา จารุสีทอง
B-5 นาง สมศรี เรืองดิษฐ์
B-6 น.ส. ชัญญพัชร์ โมอินทร์
B-7 นาง ธัญญ์นภัส เศรษฐีภัทรศักดิ์
B-8 นาง นพภรณ์ สุรพงษ์ประชา รองกรรมการผู้จัดการ มหาสวัสดิ์ค้าไม้
B-9 นาง สังวาล คงดี
B-10 นาง นลินี จันทร์ฉาย
B-11 นาง ศุจิต บุญญฤทธิวงษ์
B-12 นาง จุฑาทิพย์ กุลประสิทธิ์
B-13 นาง ปราณี แซ่ซื้อ
B-14 น.ส. มะลิวรรณ สิงสนั่น
C-1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวาวิทย์ สำเร็จผล อุปนายกสมาคมนักแต่งเพลงลูกทุ่งประเทศไทย
C-2 นาย รัชพล ศีลประภา
C-3 THU THAO, TRANLE GIDIFA VIETNAM GROUP JOINT STOCK COMPANY
C-4 นาง อลินชญาณ์ ธนาธิปไชยนันท์
C-5 นาย โสภณ ไชยมี อุปนายกคนที่ 1 สมาคมมวยไทย WMA
C-6 น.ส. แสงแข เพชรล้อม เลขานุการอุปนายก สมาคมมวยไทย WMA
C-7 น.ส. วันทนา ศรีเพ็ชร เจ้าของธุรกิจ
C-8 น.ส. รมิดา ไชยรัตน์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการและแผนงาน
C-9 ศ.กิตติคุณ ดร.สมบัติ กาญจนกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
C-10 นาย จิรเดช นำโชคชัยเจริญ ประธาน บริษัท บี.เค.เรซซิ่ง คลัทช์ จำกัด

C-11 พันตำรวจตรี ดร.ฐิติวัฒน์ ยะชัยมา ประธานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน เขตพญาไท
C-12 น.ส. ศุภณัฐ กอบกุลกัลยกร นายกสมาคมส่งเสริมการศึกษาพัฒนาคุณภาพทักษะชีวิต และประธานโครงการส่งเสริมพรสวรรค์ทางดนตรีสากลดนตรีคีบอร์ด
C-13 นาย นันทพันธ์ ชนะจันทร์ฉาย ที่ปรึกษาองค์กรธุรกิจชั้นนำ และที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมพรสวรรค์ทางดนตรีสากล ดนตรีคีบอร์ด
C-14 นาย อับดุลซูกูร ซายากะ นายกเทศมนตรีตำบลบาลอ จังหวัด ยะลา
C-15 นาย มาหามะ บากา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบล บาลอ จังหวัด ยะลา
C-16 นาย มะยากิ นิจะ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง หมู่ที่ 2 ตำบล บาลอ จังหวัด ยะลา
C-17 ดร. บุญยงค์ จันทร์แสง
C-18 ดร. สุทธิชัย ศรีศิริทรัพย์ บริษัท ตะวันเมทัล จำกัด
C-19 นาง อังษณา เรืองวุฒิชนะพืช กรรมการผู้บริหาร บริษัท ซัน ปรู๊ฟ (2009) จำกัด
C-20 น.ส. ทิพยา คชเสนา ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย

C-21 นาย วิเชียร บรรจงธรรม สมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย
C-22 น.ส. ณัชชา กลมเกลียว
C-23 นาย ซีวานดี ยาเดบ
C-24 นาย ปรเมษฐ์ ปาสวน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสเคซี222 (ประเทศไทย) จำกัด
C-25 นาย รุ่งโรจน์ ทองเรือง ประธานกรรมการ บริษัท ทูอาร์ไบโอโปรดักส์ จำกัด
C-26 อ. ฌาน โฮลี่ อังกูร ทิมอุบล
C-27 น.ส. นุชรีรัตน์ หัสโน
C-28 นาย รพีพรรณ ดวงทิม
C-29 นาย ณรงค์ศักดิ์ ฐิติวัฒนากร
C-30 น.ส. อุบลวรรณ ตินตบุตร

C-31 นาย สุพล หมื่นศรีพรม
C-32 นาย อุตมะ ปภาภูธนะนันต์
C-33 น.ส. ชมนภักดิ์สรษ์ วัฒนพงศ์ภูดิศ
C-34 นาย วิเชียร สร้อยสุวรรณ์ องค์การปราบปรามทุจริต
C-35 นาย ไพศาล ศรีสง่า
C-36 นาย สมคิด หอมเนตร ประธานเครือข่ายภาคประชาชนต่อต้านคอรัปชั่น สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ
C-37 ดร. เสกสรรณ ประเสริฐ ผู้อำนวยการองค์กรสืบสวนเบาะแส (Bor-sae Foundation Institute)
C-38 นาย นพดล ศรีทอง
C-39 นาง รติชา อชิรักกฤดิกุล
C-40 นาย เฉลิมศักดิ์ แววพานิช
C-41 นาง นวรัตน์ พลัง
C-42 น.ส. ชมนภักดิ์สรษ์ วัฒนพงศ์ภูดิศ
C-43 นาย นิว ชินจักร
C-44 นาง พิมท์ประภา จำรัสวิบูลย์
D-1 นาง สิริยากรณ์ ลาภประเสริฐ บริษัท เคเอฟเอ็ม อินเตอร์วิว จำกัด
D-2 นาง อุบลรัตน์ ภูผาลีซอ
D-3 น.ส. จตุพร สารสินธ์
D-4 นาย คชาสิทธิ์ ไตรทาน
D-5 น.ส. ศุภลักษณ์ ปาลกะวงศ์
D-6 THE LINH, DAO PhiPhi Premium Face Mask. Production Company
D-7 ดร. วินัย อิ่มอารมณ์ บริษัทโรงหล่อ อิ่มอารมณ์ จำกัด
D-8 นาย ฐิติวงศ์ วงศ์กตัญญู บริษัท เมจิก แอ็ดวานซ์ จำกัด
D-9 DAC TANH, PHAN THIEN AN CORDYCEPS LIMITED COMPANY
D-10 KIM NGAN, PHAM MaMa Mya – Beauty Nail & Spa

D-11 นาย ปิยภัทร บุณรงค์ บริษัท ริช วัน ทู ไนน์ จำกัด
D-12 นาง ธัญญ์นภัส เศรษฐีภัทรศักดิ์ บริษัท นิชานันท์ ซัพพลาย จำกัด
D-13 นาง อณัฐภิชา มูลการณ์ บริษัท ริช วัน ทู ไนน์ จำกัด
D-14 นาย ธราเทพ สระทองล้อม บริษัท ริช วัน ทู ไนน์ จำกัด
D-15 น.ส. วรณัน พลอยภาแก้ว บริษัท เอส พี ดิสติบิวเตอร์ จำกัด
D-16 นาง นภาภรณ์ เอี้ยงชะอุ่ม บริษัท สมหวัง ซัพคอนเทรด จำกัด
D-17 นาย นาวิน เอี้ยงชะอุ่ม บริษัท วันเพาเวอร์ จำกัด
D-18 นาย สุรศักดิ์ เอี้ยงชะอุ่ม บริษัท วันเพาเวอร์ จำกัด
D-19 น.ส. ภัทราวรรณ พินิจจันทร์ เจ้าของธุรกิจ ร้านอาหารจีน Ting Tai Fu
D-20 นาย พงศักดิ์ ภูบรรทัด

D-21 นาย ชาญณรงค์ ทุนเพิ่ม
D-22 น.ส. พัชรีย์ เชื้อสีดำ
D-23 น.ส. พรนภา สุคนธประทีป ประธานกรรมการ บริษัท เฟย หยาง พาราวู้ด จำกัด
D-24 น.ส. เยาวภา แรงสู้
D-25 น.ส. สุมนัส มนตรีโชค
D-26 อ. ฌาน โฮลี่ อังกูร ทิมอุบล
D-27 นาย รัชฏะ สมรทินกร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท รัชฏะ บรอดคาสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
D-28 นาย บุญเลี่ยม เอี่ยมสะอาด
D-29 นาย ปริญญา บูระสิทธิ์ ร้าน รามอินทรา การแอร์
D-30 นาย ชินโชติ แพน้อย
E-1 นาย ณภูภณ กลัดกลีบ ผลิตภัณฑ์ อาร์นาย อินคาออยเทอร์ปีน
E-2 นพ. พีรวรรธน์ ศรีสุคนธ์ ผลิตภัณฑ์ Boss & Bosslady จำกัด บริษัท Luck yourself จำกัด
E-3 นาย ลูซิเฟอร์ นิราย พริ้ม ผลิตภัณฑ์ สำหรับผู้ชาย
E-4 ดร. กรชัย ช่อเกตุ ผลิตภัณฑ์ โบ-เซน
E-5 นาย ปกรณ์ ภูผาลีซอ ผลิตภัณฑ์ โคมไฟ
E-6 น.ส. ณิชากร นุชพุ่ม
E-7 น.ส. กัญญาภัทร ป้องทัพไทย โรงน้ำดื่ม กฤติยาวอเตอร์
E-8 นาย ชินโชติ แพน้อย
E-9 น.ส. เจนจิรา แสนดี
F-1 ผศ.ดร.นัจกร สิงห์ธวัช ทูตสัมพันธไมตรีด้านศาสนาและวัฒนธรรม อาเซียน 2019 ที่ปรึกษาสมเด็จพระอัครมหาสังฆราชาธิบดีเทพวงศ์ สมเด็จพระสังฆราช กัมพูชา
F-2 ดร. ธีรศักด์ พันธุจริยา (โก้) เจ้าของธุรกิจ
F-3 ดร. ฐิตารีย์ ชัยคุณทวีชลธร ที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่าราชภัฏพระนคร, นักโหราจารย์แห่งประเทศไทย
F-4 นาย พรเจตน์ ชัยหิรัญฤทธิ์ อาจารย์โจ
F-5 นาง สุชาดา ด้วงบัว ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียน นวมินทราชูทิศ บดินทรเดชา
F-6 นาย บุญนาค จอมธรรม ประธานสภาวัฒนธรรม อ. เวียงป่าเป้า จ. เชียงราย
F-7 นาง มณฑา เกตุสุวรรณ์
F-8 นาง สมสมัย เอี่ยมอ่ำ
F-9 นาง สำรวย เพชรทอง
F-10 คุณ ธันยาภัทร์ มหาชัยสวัสดิ์
F-11 อ. ทัศพรรษ สอนสุภาพ
F-12 น.ส. กนกเพชร ดวงนาค
F-13 นาง ปภากร นิยมสิทธิ์
F-14 พ.ต. ดร. จรัญ ดวงสว่าง รองประธาน สภาวัฒนธรรม เขตบางเขน กรุงเทพฯ
F-15 นาง สุภาวดี นิยมทอง
F-16 นาง มนสิชา บุณยสิทธิโสภน
F-17 นาย นิวัตร สุทธิพร
G-1 นาย ณฐภัทร คงแก้ว พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการ (ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ)
G-2 พ.ต.ท. เผดิมชัย อินนุ่มพันธ์ สวป. สภ.หนองบัว จว.นครสวรรค์
G-3 ร.ต.อ. พิพัฒน์ เทพิน รอง สวป. สน. คลองตัน กรุงเทพฯ
G-4 ร.ท. ธนู เพชรทอง
G-5 ร.ต.ต. ศิริ เอี่ยมอำ
G-6 นาย สุเมธี จันทรัตน์ นิติกรชำนาญการ
G-7 นาย อนันต์ชัย ทับทิม ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ ปราจีนบุรี
G-8 นาย สุธี โพธิเวชกุล เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล
G-9 นาย ประสิทธิ์ วงศ์โสภา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 18 อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี
G-10 นาย อุรัค สุบรรณเสนีย์ นายช่างชลประทานอาวุโส โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักงานชลประทานที่ 11
G-11 นาย ธนดล นวลจันทร์ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ
G-12 น.ส. อรุณรัตน์ ธีระพันธ์
G-13 น.ส. สุรารักษ์ นาเจริญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านปรือพันไถ จ.กำแพงเพชร
G-14 น.ส. สุมาลี รัตนวริทธิกุล โรงพยาบาล บ้านหนองหงส์ สำนักงานสาธารณะสุข จ.บุรีรัมย์
G-15 นาง อิสรีย์รักข์ อภิอารยาวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ เทศบาลตำบลเชียงคาน จังหวัดเลย
G-16 นาย กฤตพล เถื่อนถ้ำ โรงเรียนบ้านปรือพันไถ จ.กำแพงเพชร
G-17 นาย ไพศาล เจริญวุฒิ
H-1 นาง ปูริดา ลพหล้า เทศบาลตำบลหนองแซง
H-2 นาย กัณฑ์อเนก ชัยพิบูลวัฒน์
H-3 นาย ปรัชญา สอนศิริ
H-4 นาย นราธิป เฉลิมทิพย์
H-5 นาย ไอศูรย์ คงดี
H-6 นาย ซัมรี อารง กำนันตำบลโคกเคียน อ.เมือง จ. นราธิวาส
H-7 นาย ต้น เขียวแพร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9 บ้านดงสัก หนองโดน สระบุรี
H-8 นาง ตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
i-1 ดร. วิธุฌา แก้วมโน
i-2 น.ส. พนิดา สุขโพธิ์เพ็ชร
i-3 นาย สมัคร โสลา
i-4 นาง อินธิรา ธัญมงคล
i-5 นาย สุธี แย้มสังข์
i-6 นาย อินทรพล ร้อยบุญศรี
i-7 นาย นิพันธ์ โสภาวงษ์
i-8 นาย ชาลีวัฒน์ จิตต์โสภา
i-9 นาย ศิริศักดิ์ ประกอบสาย ทนายความ
i-10 น.ส. เขมจิรา บัณฑูรนิพิท

i-11 น.ส. สุภาพร เชื้อสิงห์
i-12 นาย ภุชงค์ สุวรรณมณี ข้าราชการรัฐสภา/ วิทยากรชำนาญการพิเศษ
i-13 น.ส. ณัฐนันท์ อรชัยพันธ์ลาภ แม่บ้าน
i-14 น.ส. ณัฐนิดา จบศรี
i-15 น.ส. เยาวเรศน์ ชินภักดี
i-16 น.ส. เอมิกา เศรษฐีศิริรัตน แบรนด์แอมบาสเดอร์ สมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิง
i-17 นาย อภิวรรษณ์ อภิชาติโยธิน
i-18 น.ส. กิรณา ปั้นหยาทอง
i-19 ทพ.หญิง พลอยไพลิน ธรรมชูเชาวรัตน์
i-20 ทพ. กฤตพัทธ์ วัดสง่า

i-21 ด.ญ.จิราภา ละออง (น้องการ์ตูน)
i-22 น.ส. ชนพัฒน์ อภิอารยาวงศ์
i-23 น.ส. นิสารัตน์ อยู่เย็น
i-24 น.ส. นวภรพัฒน์ ศิริสุขพงศา
i-25 ด.ญ. วรวลัญช์ ภูรับดวง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
i-26 นาย นภสินธุ์ พรฐิติพรหม
i-27 น.ส. อรุณรัตน์ ธีระพันธ์
i-28 น.ส. อภัสรา อัศวมีคุณ
i-29 น.ส. จิดาภา สุตโสม
i-30 น.ส. ศิริยา ชัยเพชร

i-31 ด.ช. นิพิฐพนธ์ ต่างประเทศ
i-32
i-33 น.ส. กัณตนา จันธรรม ดารา - นักแสดง
i-34 น.ส. วิลาวรรณ์ อินพวง ศิลปิน - นักร้อง อิสระ
i-35 น.ส. ไอรินลดา โพธิ์เปี้ยศรี ศิลปิน – นักร้อง อิสระ
i-36 น.ส. ธนพร ไกรสวรรค์ ป๋าเวียนโปรโมชั่น
i-37 ด.ช. เสกข์สิทธิ์ หอมแก่นจันทร์ ร.ร. บ้านบึงกระดาน จ.กำแพงเพชร
i-38 ด.ญ. ฉันทิสา ฉัตรทอง ร.ร. บ้านบึงกระดาน จ.กำแพงเพชร
i-39 ด.ช. วีรภัทร พันทอง ร.ร. บ้านปรือพันไถ จ.กำแพงเพชร
i-40 ด.ญ. ภัทราพร แออัด ร.ร. บ้านปรือพันไถ จ.กำแพงเพชร

i-41 ด.ช. ธนทัต ฉัตรทอง ร.ร. บ้านบึงกระดาน จ.กำแพงเพชร
i-42 ด.ญ. พชรวลี แช่มช้อย ร.ร. บ้านปรือพันไถ จ.กำแพงเพชร
i-43 ด.ญ. กิ่งกาญจน์ ขำหล่อ ร.ร. บ้านปรือพันไถ จ.กำแพงเพชร
i-44 ด.ช. สิทธิพล เจนจบ ร.ร. นิคมสร้างตนเอง บางระกำ ๕ จ.กำแพงเพชร
i-45 ด.ช. กิตติชัย เจนจบ ร.ร. นิคมสร้างตนเอง บางระกำ ๕ จ.กำแพงเพชร
i-46 ด.ญ.รดาณัฐ อ้นเกษ ร.ร. บ้านปรือพันไถ จ.กำแพงเพชร
i-47 ด.ช. มานนท์ จูด้วง ร.ร. บ้านบึงกระดาน จ.กำแพงเพชร
i-48 ด.ญ. ฐิติรัตน์ เจนจบ ร.ร. นิคมสร้างตนเอง บางระกำ ๕ จ.กำแพงเพชร
i-49 น.ส. สุธาริณี จิตรพริ้ง
i-50 นาย คมสร แย้มโมด
i-51 นาย ทศพร ตัดเขนสุข
i-52 นาย วชิรวิทย์ มนต์ดี
i-53 นาย เพิ่มพูน รู้หลัก
i-54 นาย นิธิวัชร์ ภัทรอิสราพันธุ์
i-55 นาย โชติวัฒน์ อัตวัฒนา
i-56 นาย ชัยพจน์ คุณาพรวัฒน์
i-57 น.ส. ชนาพร ฉ่ำชื่น
i-58 นาย เกรียงไกร บัวทัน
i-59 นาย ธนโชติ เขม้นดี
i-60 นาย สราวุทธิ์ อินโส

i-61 น.ส. ฐิติรัตน์ มั่นคง
i-62 นาย อาจณรงค์ ศรีเมือง
i-63 นาย อดิศร จันทรโก๊ะ
i-64 น.ส. ปภาศิริ ชะอุ่ม
i-65 นาย นที ห่วงทอง
i-66 นาย ณัฐกฤต เกิดกูลกิตติ์
i-67 น.ส. วรรณดี ธะนะกูล
i-68 นาย สิทธิพร ปานช้าง
i-69 น.ส. เจนนิเฟอร์ กัลป์เลอมาร์ท
i-70 น.ส. อรดี ติยะกิจ
i-71 น.ส. พุทธินันท์ กัลป์ปา
i-72 น.ส. สุชาวลี ดวงทองคำ
i-73 นาย ปารเมษฐ ประจำแท่น
i-74 น.ส. สุธาริณี จิตรพริ้ง
i-75 นาย คมสร แย้มโมด
i-76 นาย ดนัย เรืองสุวรรณ