[vc_row][vc_column][vc_column_text]
รายชื่อผู้เข้ารับรางวัล
โครงการ “แม่ของแผ่นดิน”
เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๑ พรรษา
ณ ศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
วันเสาร์ที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

A – VISAKA AWARDS 2023

สาขา พระผู้บริหารดีเด่น
VIP-A-1 พระสุทธิสารเมธี, ผศ.ดร. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

สาขา พระผู้นำองค์กรดีเด่น
VIP-A-2 พระเทพวัชรเมธี, ผศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

สาขา พระธรรมทูตดีเด่น
VIP-A-3 พระ อินทร์มุณีวงศา (SAM VANTHA) ซัม วันทาม พระราชาคณะที่ปรึกษาสมเด็จพระสังฆราช
VIP-A-4 พระ สิริมงคลญาณ (YOEUN BUNTHOEUN) เยือน บันเทือน พระราชาคณะที่ปรึกษาสมเด็จพระสังฆราช
VIP-A-5 พระ สัมมนาพิรุธ (POR SOKHOEUN) เป่า ซบเพือน พระราชาคณะที่ปรึกษาสมเด็จพระสังฆราช
VIP-A-6 พระ ศิริวัฒนมงคล (SARAT SENGWORT) ซารัฐ เซวัท พระราชาคณะที่ปรึกษาสมเด็จพระสังฆราช

สาขา พระธรรมทายาท
VIP-A-7 พระครูวินัยธรสุทินโน เจ้าอาวาสวัดบ้านดอนกรูด อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
A1-1 พระมหา นรินธร บำเพ็ญครบ
A1-2 พระครูโกสุมปทุมรักษ์ (ธีรพันธ์ หาญศึก)
A2-1 พระมหา อดิศักดิ์ อภิปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดบรมสถล (วัดดอน) แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพ
A2-2 พระสมุห์ประกาศ อชิโต (เมืองน้อย) ผอ.ศูนย์วิปัสสนา นานาชาติต้นบุญวิสาขา ๐๑๓, เจ้าอาวาสวัดบึงพระนางทอง ต.ช่องลม อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
A3-1 พระปลัด วัชระ วชิรญาโณ, ผศ.ดร. เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์, เจ้าคณะตำบลปราสาททนง
A4-1 พระครู โฆสิตานุรักษ์ สังข์ทอง วัดเทพนิมิต ฉะเชิงเทรา
A4-2 พระปลัด โภคากร วงษ์อมร วัดหงษ์ทอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
A4-3 พระอาจารย์ ยงยุทธ ญาณกนฺโต วัดปงสนุก อ.เวียงสา จ.น่าน
A4-4 พระ ยอดยิ่ง กตกิจโจ
A4-5 พระ บุญช่วย วัฒนเคน วัดเกษตรสามัคคี ต. เขานิพันธ์ อ. เวียงสวง จ.สุราษฎร์ธานี
A4-6 พระ ชัยพิพัทธ์ อินนาค สำนักสงฆ์วังส้มป่อย ต. บ้านด่าน อ. บ้านด่านลานหอย จ. สุโขทัย
A4-7 พระ สิรดนัย เสาวนิจ สำนักสงฆ์วังส้มป่อย ต. บ้านด่าน อ. บ้านด่านลานหอย จ. สุโขทัย
A5-1 พระ ชนินทร์ สุระสร
A6-1 พระปลัด สมชาย ถามิโก วัดเกาะแก้ว(พลับพลาชัย) ต.หัวโพธิ์ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
A6-2 พระครู สุวัฒนธรรมาภิรม เจ้าอาวาสวัดหนองแซง, เจ้าคณะตำบลสำราญ
A7-1 พระครูปลัด คุณวัฒน์ วัฒนสุวรรณ วัด ปรางค์หลวง
A7-2 พระ ปภาวิทย์ ไร่กระโทก
A7-3 พระ ครูสุทธิเขมคุณ (สุบิน สุดพล) วัดแสงทองธราวาส
A7-4 พระ แก้วมณี ตปสีโล วัดวังยาว ต. วังยาว อ. อรัญประเทศ จ. สระแก้ว
A7-5 พระ วสันต์ นาอุบล เจ้าอาวาส วัดหนองผักบุ้ง
A7-6 พระ เฉลิมโรจน์ อริญชโย (ขุนผลาญเกลี้ยง) วัดนางกำ ต. ดอนสัก อ. ดอนสัก จ. สุราษฎร์ธานี
A7-7 พระ เกษม สุจิตฺโต (เพียง โคกกรวด) สำนักสงฆ์หินด่าน ต. ปากหมาก อ. ไชยา จ. สุราษฎร์ธานี
A7-8 พระ ธนกร กนฺตสีโล (วงค์คุ้ม) วัดอู่ตะเภา ต. ประสงค์ อ. ท่าชนะ จ. สุราษฎร์ธานี
A7-9 พระปลัด วีระยุทธ ชยธัมโม เจ้าอาวาส วัดกัลปนาราม ต. ทุ่งหลวง อ. เวียงสระ จ. สุราษฏร์ธานี
A7-10 พระอาจารย์ คอน ศิริวัตฒโณ วัดโนนสูงน้อย อ. หนองหงส์ จ. บุรีรัมย์
A8-1 น.ส. จิตสิริสุริยะมาตา จิตจักรวาลทอง

B – TONBOON NOBEL AWARDS

สาขาแม่ผู้เสียสละ
VIP-B1 คุณ ฐิติรัตน์ การัณย์สกุลดล
VIP-B2 คุณ วิภากร ศุขพิมาย
VIP-B3 คุณหญิง SEANGTOUCH เซียงทรูต
VIP-B4 คุณหญิง CHEA CHAN NA เจียง ชาน นา
VIP-B5 คุณหญิง ROS BO RA NY โรส โบ รา นี
VIP-B6 คุณหญิง SO CHAN THUO โซ จัน ทรู
VIP-B7 คุณหญิง LY MARY ลี มารี
VIP-B8 คุณหญิง HEANG NARONG เพียง นาร่อง
VIP-B9 คุณหญิง PLONG MOM พร้อง มอม
VIP-B10 คุณหญิง THAI NY ไท นี่
VIP-B11 น.ส. สุภาภรณ์ รัตนโชคชัย
VIP-B12 นาง รัชนีกร แสงสายทิม

สาขาแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์
VIP-B13 คุณหญิง อุกญ่า เหมา มาลัย แก คิม ย่าน ภริยารองนายกรัฐมนตรี
VIP-B14 นาง สมคิด ซัพฟ์
VIP-B15 นาง รศิกาญจน์ กิตติไพศาลธรรม
VIP-B16 นาง เหมือนทิพย์ประไพ วัฒนกูล อ.ผู้สอน ผลิตอบรมนักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์
VIP-B17 น.ส. ชุติกาญจน์ ศรีวิเชียร
VIP-B18 ศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี มีมุข
VIP-B19 คุณหญิง SONG PHAL LIN ซอง พอล ลิน ภริยาอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตเมียนชัย
VIP-B20 คุณหญิง PHAN NA VY ปาน นา วี ภริยาสารวัตรจังหวัดบันเตเมียนชัย

สาขาแม่ดีเด่น
VIP-B21 นาง เจิม ชูกลิ่น
VIP-B22 Aninda Rompudtal Wolter

ลูกผู้รักครอบครัว
VIP-B23 ทนาย รณณรงค์ แก้วเพ็ชร์ ประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม

สาขาสุดยอดลูกกตัญญู
VIP-B24 นาย NHUNG TOUCH ญูง ตู๊ด
VIP-B25 นาย เสฏกานต์ ศุขพิมาย
VIP-B26 น.ส. ณัฐรินีย์ ศุขพิมาย
VIP-B27 น.ส. อิงครัตน์ ศิวเมธีวิทย์

สาขาลูกผู้รักครอบครัว
VIP-B28 น.ส. มนัสสิยา วสุรัตน์
B1-1 คุณ ศุภมิต วัฒนปรีดา
B1-2 นาง วไลพร ถาวรวันชัย บริษัท ไทยถาวรกลการ จำกัด
B1-3 นาง กษิรา สิริวันต์ โรงเรียนกวดวิชาบ้านคำนวณวิทย์คณิต
B1-4 นาง ค่าย คดีเวียง
B1-5 น.ส. เขมญดา พรกิตติภาส
B1-6 น.ส. พรพิมล ปั้นวิลัย
B1-7 คุณ กรรณิกา วัฒนมณีกุล
B1-8 น.ส. พัชรินทร์ เกิดเพ็ง
B1-9 นาง อัจจิมา สต๊อดดาร์ด
B1-10 นาง พันธุรัตน์ โสนารินทร์

B1-11 น.ส. ลัดดาวัลย์ เจาะจง
B1-12 นาง บัวขาว มีพร้า
B1-13 นาง สมบูรณ์ บำเพ็ญวโรดม
B1-14 นาง รสลิน อิทธิรัตนสุนทร
B1-15 คุณ จิตตรัตน์ ยังอยู่ โรงหล่อพระเทพมงคล
B1-16 น.ส. วรรธนา ดวงประทุม
B2-1 น.ส. เขมจิรา บัณฑูรนิพิท
B2-2 นาง เกศกนก ฮองกูล
B2-3 คุณ มนสิชา บุณยสิทธิโสภณ นักแสดงผู้ทำคุณประโยชน์ฯ
B2-4 นาง นภัสนันท์ ไกรนรา
B2-5 นาง ลำจวน แย้มสังข์
B2-6 นาง บุษบง เหมือนนาค สถาบันเอกชนการละคร
B2-7 นาง เกยุรี วงษ์วิลาส สถาบันเอกชนการละคร
B2-8 น.ส. อรุณี วัชระพงษ์ สถาบันเอกชนการละคร
B2-9 น.ส. เพียงเพ็ญ วงศ์นิมิตกุล สถาบันเอกชนการละคร
B2-10 น.ส. สุบัทมา วงศ์เจริญ สถาบันเอกชนการละคร

B2-11 น.ส. ดุษฎี เทิดบารมี สถาบันเอกชนการละคร
B2-12 นาง ชไมพร ตรีศัพท์
B2-13 คุณ เนตรภิรมย์ ดวงแก้ว
B2-14 คุณ พรพิมล อ่ำสกุล
B2-15 คุณ สุณี อาจนาวัง
B2-16 คุณ อาภรณ์ เข็มเพ็ชร
B2-17 นาง นงนุช ประดับศรี
B2-18 น.ส. ดวงใจ ภูมิฐาน
B2-19 นาง วันเพ็ญ คงจีน
B2-20 นาง ชยุดา ภูมิฐาน
B2-21 นาง ปรียาพร สุกใส
B2-22 น.ส. กัลยกร ภูมิฐาน
B2-23 น.ส. ไมตรี แก้วขอนแก่น
B3-1 น.ส. ทิพวรรณ กันตา กรรมการ บริษัท ร่มเกล้า คอนสตรัคชั่น จำกัด
B3-2 นาง วงศ์เดือน โลไธสง แพทย์ประจำตำบลทับสวาย
B3-3 นาง อารีย์ ภูริปรีชา
B3-4 นาง มะลิวรรณ จุลราช
B3-5 นาง นิตยา มหาจักษุ์
B3-6 นาง ณัฐชนันท์พร สุพรรณพรรค ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง สังกัดศาลยุติธรรม
B3-7 นาง ธนภรณ เพชรรัตน์
B3-8 น.ส. สุชาดา ชัยบัวคำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ
B3-9 น.ส. ธัญยธรณ์ ศรีเสาวลักษณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ
B3-10 น.ส. นลินี รักสวน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ

B3-11 นาง ประนอม รัตนา
B3-12 น.ส. พิชญาภา วงศ์กันยา
B3-13 น.ส. เขมณัฏฐ์ ธนเจริญทิพย์
B3-14 นาง สุภาพ ทองเสือ
B3-15 น.ส. ชัชชญา มานะประสพสุข
B3-16 น.ส. ภัททิยา พรมบุญแก้ว
B3-17 น.ส. จันทร์แก้ว เสริมกำปัง
B3-18 นาง บุญเจียร สิงห์มณี
B4-1 คุณ จิรภิญญา ปิติมานะอารี
B4-2 ดร. ฐิตารีย์ ชัยคุณทวีชลธร (ด็อกเตอร์ ฟาโรห์ จิวซ์) นักโหราจารย์แห่งประเทศไทยและนางงามห้าสมัย, ที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่าราชภัฏพระนคร
B4-3 นาย ปรัชญา หลงสมบูรณ์ กรรมการผู้จัดการเนเจอร์ซอฟท์ โรงงานผลิตสินค้าความงามและสุขภาพครบวงจร
B4-4 นาย พนม ศิวายพราหมณ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
B4-5 นาง ดวงปัทมา ฟัน เดอร์ ล็อกท์
B4-6 น.ส. วชิราภรณ์ ปราบชนะ ตัวแทนโตเกียวมารีนประกันชีวิต
B4-7 น.ส. อาธิตญาภรญ์ สิริธนโชติวานิช
B4-8 ศ.ดร. สรนันทน์ ร.เอกวัฒน์
B4-9 ดต. ไพศาล ศรีสง่า ศาลอุทธรณ์ ผู้ประนีประนอม
B4-10 นาย อนันต์ ราชาเดช ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาฯ

B4-11 คุณ อุดมโชค อุดทาคำ เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวัง
B4-12 คุณ บุณรดา ร่วมญาติ
B4-13 นาย สุธี แย้มสังข์
B4-14 น.ส. พรชิตา ใจทอง ศิลปินอิสระ
B4-15 น.ส. กัณตนา จันธรรม ดารา-นักแสดง
B4-16 น.ส. วาสนา สีเข็ม
B4-17 น.ส. ธาราทิพย์ สมวงศ์
B4-18 น.ส. อนุลักษณ์ โคตุเคน
B4-19 นาย รชานนท์ ร่มพุดตาล
B4-20 น.ส. อินทิรา รัตนชนันท์

B4-21 นาย จิรภัทร แก้วประไพ
B4-22 ด.ญ. ดวงเพชร กัญญาพันธ์ นักเรียนโรงเรียนวัดลาดปลาดุก อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
B4-23 น.ส. สุชาวลีล์ บำเพ็ญวโรดม
B4-24 น.ส. สาธัญญพัทธ์ บำเพ็ญวโรดม
B4-25 นาย กันตินันท์ บำเพ็ญวโรดม
B4-26 น.ส. โชติกา อ่อนเกตุพล นวดไทยดีเด่น
B4-27 น.ส. ญาธิดา ทองโกมล นวดไทยดีเด่น
B4-28 นาง สุวิดา นาคาจิมะ นวดไทยดีเด่น
B4-29 นาย ภุชงค์ เข็มเฉลิม นวดไทยดีเด่น
B4-30 น.ส. อุตรานุช คำดี พนักงานรัฐวิสาหกิจ

B4-31 นาย มนัญชัย พัดพ่วง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
B4-32 น.ส. สุกานดา วัตรน้ำอ้อม ศิลปินค่ายท็อปไลน์มิวสิค
B4-33 ดร. ทักษิณา แสนเย็น
B4-34 ดร. ชยานันท์ ญาณวารี นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
B4-35 น.ส. ธนัญญา รอดนำพา ญาวดี ศรีเมืองเลย (นักร้อง สาวเมืองเลย)
B4-36 น.ส. สุพัฒรา พัดทะเล
B4-37 นาย สกล โชติช่วง นวดไทยดีเด่น
B5-1 น.ส. ธัญญชนก โทนแก้ว บริษัท สยามอิสเทิร์น อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด
B5-2 นาย ภัควัฒน์ ธรรมครุฑทิพย์
B5-3 นาย ฉลองกรุง ภคกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
B5-4 น.ส. สุดารัตน์ สูตรไชย นักพัฒนาสังคม สนง. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ. อุดรธานี
B5-5 น.ส. ดวงกมล ทองดวง รองประธาน สมาพันธ์ SME ไทย จังหวัด นครราชสีมา
B5-6 น.ส. พนิดา เมืองคง นิสิต วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
B5-7 น.ส. จุฑามาศ ตรีศัพท์
B5-8 ด.ญ. สุทธภา บับพาน โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ จ.สมุทรปราการ
B5-9 ด.ช. ชยรพ พิสูจน์ธรรม โรงเรียนไตรคามสามัคคี
B6-1 นาย เทพพิทักษ์ ทัพซ้าย บริษัท สยามอิสเทิร์น อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด
B6-2 น.ส. จิรัฐิติกาล จันทราทิพย์
B6-3 น.ส. กรวรรณ หิรัญญชาติธาดา
B6-4 นาย ดำรงพล รามกร

C – DAILYMIRROR AWARDS

สาขาพ่อผู้รักครอบครัว
VIP-C1 น.อ.(พ) ชานิธิสุข สระทองหน หัวหน้านายทหารการเงิน แผนกการเงิน กองบิน 3

สาขาทหารดีเด่น
VIP-C2 พล.ต. วัชชรินทร์ สุวรรณรินทร์

สาขาผู้นำองค์กรดีเด่น
VIP-C3 พลเอก HANG SI PHA พลอง สี พา ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี
VIP-C4 นาย PENG ENG LEE ชาย เพย์อิง ลี อดีตนายตำรวจในประเทศบรูไน
VIP-C5 นาย SRENG SOPHAL ซาย เซ่ โซพอล นายอำเภอศรีโสภณ
VIP-C6 นายพลจัตวา KEAN KHANNVANDA เคียน คานวันดา
VIP-C7 ดร. ปรัชญา สอนศิริ
VIP-C8 คุณ ชาญกิตต์ ณ ระนอง Yoma Entertainment
VIP-C9 น.ส. กัลญ์ฐิตา วรกฤติกร
VIP-C10 น.ส. ณฉัตรีย์ วุฒิพันธุ์ชัย สมาคมการค้าธุรกิจอุตสาหกรรมไทย เอเชียตะวันออกกลาง และตลาดโลก
VIP-C11 นาย ศดิศทัศน์ สิริศุภวาทิน

สาขาผู้บริหารดีเด่น
VIP-C12 นาย ชินฐพงศ์ เจษฎามหาสิน บริษัท C.P.J.AUTO TRADING จำกัด

สาขานักธุรกิจดีเด่น
VIP-C13 Mr. Pakasid Xoumphonphakdy Viengchan phatthana Construction and Transportation Co.ltd (ประเทศ สปป. ลาว)
VIP-C14 นาย ฐานะ สังข์สกุล บริษัท ไอที สมาร์ท ซิสเต็มส์ จำกัด
VIP-C15 คุณ ธนวัฒน์ การัณย์สกุลดล
VIP-C16 น.ส. ภัทรภร วิสุทธิกุล
VIP-C17 ซูหยู๋ หู Hainan Gongbo Artwork Appraisal Co., Ltd. 海南公博艺术品鉴定有限公司

สาขาข้าราชการดีเด่น
VIP-C18 ดร. สุทธิพล เอี่ยมประเสริฐกุล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาน้ำบาดาล
VIP-C19 นาย ฐปนนท์ พรสิริโชติรัตน์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ, สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
VIP-C20 น.ส. ชุติณัท แสนดา นักพัฒนาสังคมชำนาญการ สนง. พัฒนาสังคมของมนุษย์ จ. อุดรธานี
VIP-C21 นาย วิกรม เกิดบัณฑิต หัวหน้าฝ่ายโยธา เทศบาลตำบลบ้านบางม่วง
VIP-C22 นาง ไพจิตร จันทร์ค้ำ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สพป, อุบลราชธานี เขต 1
VIP-C23 น.ส. สุธาสินี วังเลิศ ศาลแรงงานภาค 1 จ. สระบุรี

สาขาศิลปินผู้บำเพ็ญประโยชน์
VIP-C24 อ. วทัญญู มุ่งหมาย Star Is Born Media Online
VIP-C25 นาย ณัฐฎ์ณัฐ หิรัญสมบูรณ์ เท็ดดี้ โลโซ
VIP-C26 นาย ยุทธพิชัย ชาญเลขา โดโด้

สาขาจิตรกรยอดเยี่ยมแห่งปี
VIP-C27 นาย จรัญ ประดับวงศ์

รางวัล บริษัทผลิตอาหารเสริมดีเด่น
VIP-C28 นพ.พีรวรรธน์ ศรีสุคนธ์ บริษัท Luck yourself จำกัด

รางวัล รางวัลผลิตภัณฑ์ดีเด่น
VIP-C29 นาย Nicky Pimpz บริษัท Nicky 9 จำกัด
C1-1 พลตรี ดร. ปุญชรัสมิ์ มีพร้า
C1-2 จ.ส.อ. ชัยวุฒิ เกตุดี หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 14 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
C2-1 พ.ต.อ.ดร. ณรัฐช์พงศ์ อุดมศรี ผู้กำกับการสอบสวน กลุ่มงานสอบสวน กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 2
C2-2 พ.ต.อ. วันชัย ขาวรัมย์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบุรี
C2-3 พันตำรวจเอก ธนกฤษ พาภิรมย์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี
C2-4 พ.ต.ท. ราชภิภพ ขุมทรัพย์ รอง ผกก.ฯปฏิบัติราชการ กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี
C2-5 พ.ต.ท. จักรี ศรีนะวงศ์ รองผู้กำกับการสอบสวน สน. ลุมพินี
C2-6 พ.ต.ท. นิธิ ปิยะพันธ์ รอง ผกก.ฝอ.ภ.จ.ว. พังงา
C2-7 พ.ต.ท. วิเศษ พุ่มพวง สถานีตำรวจภูธรสำโรงเหนือ จังหวัดสมุทรปราการ
C2-8 ร.ต.ท. วิทธิกร พงษ์เกษม สถานีตำรวจนครบาลศาลาแดง กรุงเทพมหานคร
C2-9 ด.ต. พีรพล ถึงเสียบญวน ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว. ปทุมธานี
C3-1 นาย อรุณ ภาวิไล
C3-2 น.ส. นุชรีรัตน์ หัสโน
C3-3 รศ.ดร. พิสิฎฐ์ หลักทองไชย
C3-4 ผศ.ดร. กุลชญา กุลถิรวงศ์ ศูนย์ขับเคลื่อนการเรียนรู้วิถีชีวิตพอเพียง @สะบ้าย้อย
C3-5 พ.ต.อ. จารุภัทร ทองโกมล อดีตผกก.สน. พลับพลาไชย 2
C3-6 ดร. สรรพสิริ อรชัยพันธ์ลาภ นายกเทศมนตรี เทศบาลท่าสายลวด
C3-7 รองศาสตราจารย์ ดร.จักรี ไชยพินิจ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
C3-8 นาย พงศกรณ์ ธันยาภัทร์ชัยกุล
C3-9 นาย ธนวัฒน์ ธันยาภัทร์ชัยกุล
C3-10 นาย วรรณลภย์ ติวารี

C3-11 นาย ธนภณ วรนาทมาดิษฐ์
C3-12 จ่าอากาศเอก อรรถพล อรรถาเพ็ชร กลุ่มศึกษาศิลปะป้องกันตัวอาวุธไทยดอนเมือง
C3-13 นาย เชาว์ สมใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง
C3-14 นาย เฉลิมเดช นาคมอญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
C3-15 นาย สุรสีห์ ศรีเพชรทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
C3-16 ดร. มาณี พลเยี่ยม
C3-17 นาง มาลี ธรรมรักษ์กุล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ กำแพงเพชร
C3-18 นาย อัฏฐพล รดาศิริสวัสดิ์ (คัมภีร์ แสงทอง) อดีตนักร้องชื่อดัง
C3-19 ดร. พอนศิฏกาญจน์ แสงวันทอง บริษัท โซนิค บูมส์ จำกัด (Sonic Booms Co.ltd), สำนักงานบัญชี
C3-20 นาย นัทวัฒน์ บังศรี

C3-21 ดร. กาญจนา ยงเสมอ สมาพันธ์เอสเอ็มอี เพื่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (สอ.พปก) หรือ COSFCC
C3-22 นายหมู่ใหญ่ ไพศาล หวังสุข ผู้บังคับหมู่ปืนเล็ก, กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอคลองหลวงที่ 2 ปทุมธานี
C3-23 นาง กมลรส ตาเลิศ (KAMONROSE TALOET) โรงพยาบาล วารินชำราบ
C3-24 นาง สุพรรณา เถาวัลย์ Mrs. Supanna Thaowan สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ
C3-25 นาย ธนาพนธ์ คงชัย
C3-26 นาย สมโภชน์ ต้นสวรรค์
C3-27 นาย วิเชียร สร้อยสุวรรณ์ องค์การปราบปรามทุจริต
C3-28 ดร. เพ็ญจันทร์ ล้อสีทอง ประธานสมาพันธ์ทำความดีแห่งประเทศไทย
C3-29 นาง สมปอง สีพลไกร
C3-30 ดร. ลิขิต ศรีธาวิรัตน์ หน่วยงานสาธารณสุข

C3-31 นาย เปรี่ยน พันพิมพ์
C3-32 นาย วรพล บวรลัทธพล สมาพันธ์ SME ไทย จังหวัด นครราชสีมา
C3-33 นาย ฉัตรพิชัย สุวรรณประภาพร
C3-34 นาย ชุณหวิตร โปฎก
C3-35 ดร. วิจารณ์ อินทรักษ์
C4-1 นาย ธนิต ภูมิถาวร ผู้อำนวยการสำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป. มท. /สาขาผู้บริหารดีเด่น
C4-2 นาย ธนวัฒน์ สันตินรนนท์ กรรมการ บริษัท อินดัสเตรียล วอเตอร์ รีชอร์ส แมนเนจเม้นท์ จำกัด
C4-3 นาย สาธิต อำลอย กรมชลประทาน
C4-4 นาย เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล
C4-5 นาย ชัชวาล วังศิริจันทร์ หัวหน้า สำนักงานราชดำเนินทนายความและบัญชี
C4-6 คุณ อัมพร ฤดีรัชต์ ผู้บริหารภาค บมจ.ไทยประกันชีวิต
C4-7 น.ส. กรชนก เอี่ยมสุเมธ บริษัท ซันอควา พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด
C4-8 น.ส. รมิดา ไชยรัตน์ รองผอ.ฝ่ายวิชาการและแผนงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา
C4-9 พญ. มธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต
C4-10 ดร. เพิ่มทรัพย์ เวชสุกรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบ บริษัทตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด

C4-11 นาย ณาธร อัคคธนาชัย
C4-12 นาย ไอศูรย์ คงดี
C4-13 นาย พงษ์อุดม จันทร์ทอง บริษัท กระบี่ซิตี้สตาร์ จำกัด
C4-14 น.ส. ธนันณัฐ สุโสะ
C4-15 นาย กรภพ กรรัชชจักร์ อารมณ์ Production
C4-16 นาย ปริญญา บูระสิทธิ์ บริษัท เมนทอล แอร์คอนดิชันเนอร์ จำกัด
C4-17 ดร. วัชรินทร์ โตขาว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ
C4-18 นาย พุทธิชัย โชติประดิษฐ์ สถาบันเอกชนการละคร
C4-19 น.ส. ธิดารัตน์ ลักขษร
C4-20 ผอ. ชนัญชิดา คุณสุทธิ์

C4-21 นาง นิจนิรันดร์ ส้มโอชา นักทัณฑวิทยาชำนาญการพิเศษ ทัณฑสถานหญิงกลาง
C4-22 น.ส. ชาลิสา ดีมาก
C4-23 นาง อาภาพิม ขยันการ โรงเรียนสปาหัตถามณีกร
C4-24 ดร. ชัชพงศ์ พรหมราช
C4-25 นาย นริศย์ศักดิ์ อินทปัตย์
C4-26 นาย ภัทรนิธิ์ เวียงสีมา มณีทรัพย์ 999
C4-27 นาย เกียรติศิวัฒน์ ดังไกล
C4-28 นาย ศุภชัย นาขาม
C4-29 น.ส. สมาทานทิพย์ สานุวิตร์
C5-1 คุณ เอื้อมเดือน มาลากุล
C5-2 น.ส. วิไล คุ้มเจริญ นักธุรกิจ
C5-3 น.ส. ศุภนิตย์ อัมพะวัลย์ โรงแรม ฮิลล์ไซด์ บูทิค
C5-4 น.ส. สิริกาญจน์ นิธิภัทรธนาธรณ์ บจก. กันโน่ ซิสเต็มส์ อินทีเกรชั่น
C5-5 นาย ชิงเจี้ยน อู๋ บริษัท ไทยเบสท์ กรุ๊ป จำกัด
C5-6 น.ส. พัชรินทร์ งามเลิศ
C5-7 นาย ศุภฤทธิ์ ศุภสิทธิ์ธำรง
C5-8 ดร. รัตนโยธิน พิมพ์จันทร์ บริษัท โยชิจัง (ประเทศไทย) จำกัด
C5-9 น.ส. อนัญญา เจริญมีรวย บริษัท ฟ้าไทย ดีไซน์ จำกัด
C5-10 นาย ศุภบูรณ์ บุบผะโก บริษัท ริช วัน ทู ไนน์ จำกัด

C5-11 น.ส. อุษณีย์ ธรรมมิกะ บริษัท ริช วัน ทู ไนน์ จำกัด
C5-12 น.ส. ประวีณ์นุช ชัยวงศ์ปรีชา บริษัท ริช วัน ทู ไนน์ จำกัด
C5-13 นาย วรวุฒิ มากธนะรุ่ง ร้านอาหาร ซาลาเปาตั่วถั่ง, Owoner of skin care ines
C5-14 นาย ชาลีวัฒน์ จิตต์โสภา ร้านราดหน้าฟาไฉ
C5-15 น.ส. อรวีรยา ธนัชรมย์
C5-16 น.ส. สิตา คุณากรพิสิฐ บจก. เงินล้าน บายไอซ์คลูแอร์
C5-17 นาย โอภาส วิรัตน์
C5-18 คุณ นันทวันทน์ ซันฮึม หจก.เอ็น.แอล.ดี เอ็นจิเนียริ่ง
C5-19 นาย ศุภชัย สุพะศิลป์
C5-20 น.ส. จารุวรรณ์ มังกร

C5-21 น.ส. ปุณยวีร์ ศรีมุข
C5-22 น.ส. จอมขวัญ นาโควงค์
C5-23 น.ส. ภัณฑิลา แก้วล้อมกาย บริษัท ภัณฑิลา เคทูเอ็ม จำกัด, PHANTHILA K2M CO., LTD.
C5-24 น.ส. สุทธิกานต์ วัชระ บริษัท เติมเต็ม พร๊อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส จำกัด
C5-25 นาย กิมย๋อง บำเพ็ญวโรดม
C5-26 น.ส. กรรณิกา เกื้อสกุล
C5-27 นาย นพดล ด้วงเงิน
C5-28 นาย นิพันธ์ โสภาวงษ์
C5-29 น.ส. ไอยวริญ เลาหเรืองจรรยา
C5-30 นาย ปรีชา เพชรจิตร
C5-31 นาย ณรงค์ แซ่ตั้ง ร้านห้วยแถลงอลูมิเนียม อ. ห้วยแถลง จ. นครราชสีมา
C5-32 นาย นพดล ศรีทอง
C6-1 นาย ชัยวัฒน์ อุทยาน แพทย์แผนไทยดีเด่น
C6-2 นาย ณัฐกิจ บุญครอง แพทย์แผนไทยดีเด่น
C6-3 น.ส. รัตนาวลี หนูบูรณ์ แพทย์แผนไทยดีเด่น
C6-4 น.ส. ลิษา พงศ์ไพบูลย์ แพทย์แผนไทยดีเด่น
C6-5 นาย อภิรักษ์ สกุลสัน แพทย์แผนไทยดีเด่น
C7-1 นาง กมลรส ตาเลิศ (KAMONROSE TALOET) โรงพยาบาล วารินชำราบ
C7-2 Mrs. Supanna Thaowan (นาง สุพรรณา เถาวัลย์) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ
C8-1 นาย ยุทธวิชัย สุชัยชาญ บริษัท ริช วัน ทู ไนน์ จำกัด
C8-2 นาย ภูมศักดิ์ ศิริ หจก. โฟรเซน เทรนนิ่ง แอร์
C8-3 นาย สุชาติ รักญาติ ผู้ผลิตรายการ เสียงเพลงแห่งโลกดนตรี ช่อง 215
C9-1 นาง ชนากานต์ แก้วเพ็ชร กำนัน ต.นาหอ อ.ด่านซ้าย จ.เลย
C9-2 นาย สุพล ธรรมมา
C9-3 นาย สนอง ชมภู
C9-4 นาย สมหมาย ธรรมคำ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ต. ดอนใหญ่ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
C10-1 น.ส. เยาวภา แรงสู้
C10-2 นาย นที ดาวกระจ่าง
C10-3 นาย บุญเกิด สีแย้ม
C10-4 นาย สมปอง บุญมี
C10-5 นาย ธนะเมศฐ์ สิทธิอมรกิตติ์
C10-6 นาย ไพบูลย์ แก้วใส
C10-7 นาย เสนิน ช่วยเอื้อ
C10-8 นาย ทวี แก้วใส
C10-9 นาย ชลอ พูนผล
C10-10 นาย ปรีชา สังข์ดวงยาง

C10-11 นาง มานพ ปะระมะ
C10-12 นาย ไพบูลย์ เผ่าหอม
C10-13 นาย บัวลีลำ เฮียงหล้า
C10-14 นาง คำกอง พลดง
C10-15 นาย ประมวล พาเศร้า
C10-16 นาย ทองเลื่อน พันพิมพ์
C11-1 น.ส. ธนินท์ธร คำทองสุข ครูภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา
C11-2 น.ส. ธันย์พร วีระพงศ์
C11-3 รศ.ดร. สุวิญ รักสัตย์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
C11-4 ดร. สุรชัย พุดชู มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
C11-5 ดร. กฤตสุชิน พลเสน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
C11-6 ดร. สิริพร ครองชีพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
C11-7 น.ส. ชนากานต์ สุรพนาวัลย์เวช สถาบันเอกชนการละคร
C11-8 นาย เอกภชิต วงศ์สิปปกร สถาบันเอกชนการละคร
C11-9 นาย ฐิติภพ บุญมี สถาบันเอกชนการละคร
C11-10 นาย พุทธิชัย โชติประดิษฐ์ สถาบันเอกชนการละคร

C11-11 นาง อรทัย ทรัพย์โฮ้ ครูโรงเรียนบ้านบึงกระดาน อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
C11-12 น.ส. กรรณพร ตาแจ่ม ครูโรงเรียนบ้านบึงกระดาน อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
C11-13 น.ส. อรุโณทัย เส็งนา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอหนองหงส์
C11-14 น.ส. สุกัญญา สันรัมย์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอหนองหงส์
C11-15 น.ส. อังศุณิจ เหมาะขลุง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอลำปลายมาศ
C11-16 นาง ชวัณลักษณ์ กระแสอินทร์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอลำปลายมาศ
C11-17 นาง มนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
C11-18 นาย อัษฎาวุธ โภคาพานิช วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
C11-19 น.ส. วนิดา เชาว์ทอง
C11-20 นาย ภูมินทร์ พินิจจันทร์ ครูลูกเสือวัฒนธรรมดีเด่นแห่งประเทศไทย
C11-21 นาย โอภาส ใจกว้าง วิทยากรครูนวดไทยดีเด่น
C11-22 นาย ทวัฒพงษ์ บุญชิน วิทยากรครูนวดไทยดีเด่น
C11-23 นาย บุญมี โพธิ์ไพจิตร วิทยากรครูนวดนักกีฬาทีมขาติดีเด่น
C11-24 น.ส. ฐิติพร สังข์ดวงยาง วิทยากรครูนวดนักกีฬาทีมขาติดีเด่น
C12-1 น.ส. แพรวเพชรพราว ผลศิริ
C12-2 ด.ช. กฤษตพรต โทนแก้ว
C12-3 ด.ญ. สุภัสสร วินทะไชย นักเรียน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ ๕ จ.กำแพงเพชร
C12-4 ด.ญ. ฐิติรัตน์ เจนจบ นักเรียน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ ๕ อ.ลานกระบือ
C12-5 ด.ญ. วีรดา ปั้นก้อน นักเรียน โรงเรียนบ้านปรือพันไถ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
C12-6 ด.ญ. ปิยนุช อินเลี้ยง นักเรียน โรงเรียนบ้านปรือพันไถ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
C12-7 ด.ช. ศุฒิพงษ์ แก้วอยู่ นักเรียน โรงเรียนบ้านปรือพันไถ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
C12-8 ด.ช. กิตติธร ชัยราษร์ นักเรียน โรงเรียนบ้านปรือพันไถ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
C12-9 ด.ช. ปณต มะลัย นักเรียน โรงเรียนบ้านปรือพันไถ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
C12-10 ด.ญ. ณัฏฐณิชา ถมทอง นักเรียน โรงเรียนบ้านบึงกระดาน อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
C12-11 ด.ญ. ปัณฑิตา เจนจบ นักเรียน โรงเรียนบ้านบึงกระดาน อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
C12-12 ด.ช. ศุภวิชญ์ เถื่อนสอน นักเรียน โรงเรียนบ้านบึงกระดาน อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
C12-13 ด.ช. สุทธิศักดิ์ บุญนาค นักเรียน โรงเรียนบ้านบึงกระดาน อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
C12-14 ด.ช. วรรณชนก แท่นอ่อน นักเรียน โรงเรียนบ้านบึงกระดาน อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร