ข้อมูลสื่อมวลชน เดลิมิเร่อร์ออนไลน์
.

ภาษาอังกฤษ MR. HE GUANJUN
ตำแหน่ง Foreign Journalist
เลขที่บัตรประชาชน E78489120
เลขที่บัตร DM-079-667
Issue date 01/01/2023
Expired card 31/12/2024
.
ข้อพึงปฎิบัติ
1. บัตรนี้เป็นบัตรประจำตัวสื่อมวลชน
2. ต้องติดบัตรนี้ตลอดเวลาและแสดงบัตรทุกครั้งในขณะปฎิบัติหน้าที่
3. ข้อมูลสื่อมวลชนออนไลน์กับบัตรไม่ตรงกัน ถือเป็นอันยกเลิก
4. ผู้ใดเก็บบัตรนี้ได้กรุณาส่งคืน
5. การแอบอ้างใช้บัตรถือว่ามีความผิดทางกฎหมายอาญา
ติดต่อสอบถาม 02-0488574