Daily Mirror

สร้างสรรค์มุมมอง
อย่างรอบด้าน
เห็นมิติที่กว้างกว่า

ป้ายกำกับ เพื่อเด็กด้อยโอกาสทางการได้ยิน

ชมรม ต้นกล้าตากล้อง ท่องเที่ยวไทย คาราวานแรลลี่ ปลูกต้นกล้าให้เติบใหญ่ เพื่อเด็กด้อยโอกาสทางการได้ยิน (หูหนวก)

วันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2565 เส้นทาง กรุงเทพฯ - วัดป่าภูผาสูง - สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จ.นครราชสีมา ประกอบด้วยพื้นที่ประมาณ 50,000 ไร่ ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ ในปี 2519 จึงได้รับการยกย่องให้เป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑล 1 ใน 669 แห่ง ใน 120 ประเทศทั่วโลก