ชมรม ต้นกล้าตากล้อง ท่องเที่ยวไทย คาราวานแรลลี่ ปลูกต้นกล้าให้เติบใหญ่ เพื่อเด็กด้อยโอกาสทางการได้ยิน (หูหนวก)

ปลูกต้นกล้าให้เติบใหญ่ เพื่อเด็กด้อยโอกาสทางการได้ยิน (หูหนวก) รายได้ส่วนหนึ่ง มอบให้ ชมรมต้นกล้าตากล้อง วันที่ 17 – 18 ธันวาคม 2565 เส้นทาง กรุงเทพฯ – วัดป่าภูผาสูง – สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อม สะแกราช จ. นครราชสีมา
.
สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วยพื้นที่ประมาณ 50,000 ไร่ ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ ในปี 2519
จึงได้รับการยกย่องให้เป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑล 1 ใน 669 แห่ง ใน 120 ประเทศทั่วโลก ขององค์การยูเนสโก (UNESCO Biosphere Reserve) พื้นที่ชีวมณฑลสะแกราช (Sakaerat Biosphere Reserve) ทำหน้าที่เป็นแหล่งเรียนรู้และวิจัยทางด้านสิ่งแวตล้อมและนิวศวิทยาปาเขตร้อน (ป่าดิบแงและป๋าเต็งรัง) ทั้งยังเป็นห้องปฏิบัติการธรรมชาติสำหรับนักเรียน นักศึกษา ใช้พื้นที่บำาไม้เพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านธรรมชาติของป่าไม้ และบริเวณโดยรอบของพื้นที่ป่ไม้ ของสถานีฯ ยังมีหมู่บ้าน จำนวน 9 หมู่บ้าน ที่อยู่กับป่าไม้ได้อย่างสมดุล นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ศึกษาธรรมชาติและพักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ของ ประเทศ ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จึงเป็นสถานที่มีความพร้อมในทุกๆ ด้านทั้งการอนุรักษ์ พัฒนา ผืนป่าแห่งนี้จึงได้รับการขนานนามว่า “ผืนป่าแห่งการค้นคว้าเพื่อภูมิปัญญาของทุกคนในการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน” อย่างแท้จริง

วันที่ 17 ธันวาคม 2565 06.00 น. พร้อมกัน พื้นที่สงวนชีวมณพล สะแกราช
.
07.00 น. ออกเดินทาง สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช
11.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงที่ร้านตอไม้ สูงเนิน โคราช
.
13.00 น. ถึงวัดป่าภูผาสูง
.
ซึ่งเป็นสำนักปฏิบัติธรรมกรรมฐานสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต ที่อยู่ท่ามกลางรรรมชาติแห่งขุนเขา อีกทั้งยังเป็นป่าตันน้ำ ที่มีฝูงกระรอกขาวที่ใหญ่ที่สุดในโลก รวมถึงพระบรมธาตุเจดีย์ศรีภูผาสูงให้เราได้สักการะขอพร (ในการ เข้าชมต้องสำรวมและ แต่งกายให้เหมาะสม)
.
15.00 น. ออกเดินทางขึ้นสู่สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช
16.00 น. ถึงสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช เก็บสัมภาระเข้าที่พัก
17.00 น.  พบกันที่ห้องอาหารเพื่อทำกิจกรรม สันทนาการ บนเวทีและแจกของรางวัล
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น
19.00 น. เดินทางไปยังลานดูดาว (ระยะทางประมาณ 400 เมตร)
19.20 น.  กิจกรรมยามค่ำคืน ดูแมลง ดูดาว ปิ้งข้าวโปง ปิ้งข้าวจี่ ข้งข้าวโพด โดยมีวิทยากรบรรยาย
21.00 น. เดินทางกลับที่พัก
.
วันที่ 18 ธันวาคม 2565
.
05.00 น. นั่งรถไปชมไก่ฟ้าพญาลอ

06.00 น. รับประทานอาหารเช้า
07.00 น. กิจกรรมดูนก และถ่ายภาพเก็บบรรยากาศ
09.00 น. ฟังคำบรรยายสรุปจากผู้อำนวยการสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อม
10.00 น. พักผ่อนตามอัยาศัย และดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
.
*หมายกำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม UNESCO Triple Crown
.
1. พื้นที่สงวนชีวมณฑลสะแกราช (Sakaerat Biosphere Reserve)
2. มรดกโลกกลุ่มป๋าดงพญาเย็น – เขาใหญ่ (Natural World Hertage : Dong Phayayen – Khao Yai Forest Complex)
3. อุทยานธรณี โคราช
.
รับสมัครเข้าร่วมคาราวาน เพียง 30 คัน เท่านั้น ค่าสมัคร 3,500 บาท (2 คน/ คัน) เพิ่มได้ไม่เกิน 2 คน คิดคนละ 1,500 บาท เด็กต่ำกว่า 12 ปี ฟรี พร้อมที่พัก กิจกรรมระหว่างเดินทาง อาหาร 5 มื้อ ผู้สมัครจะได้รับ เสื้อทีมคาราวาน คนละ 1 ตัว ถุงยังชีพระหว่างเดินทาง สำหรับผู้ที่ไม่นำรถไปสามารถสมัครได้ คนละ 2,500 บาท จำนวนจำกัด โดยใช้รถตู้ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 ธันวาคม 2565
.
ติดต่อผู้ประสานงาน
.
คุณ ชุติกาญจน์ ทัศคร (ยุ้ย) โทร. 099-419-5914 คุณ ศักดา ทองพูล โทร. 084-113-4144