Daily Mirror

สร้างสรรค์มุมมอง
อย่างรอบด้าน
เห็นมิติที่กว้างกว่า

ป้ายกำกับ เกียรติภูมิ สิริพันธุ์

“เกียรติภูมิ สิริพันธุ์” ผู้บริหารหนุ่มไฟแรง วิสัยทัศน์สุดล้ำ เดินหน้าตอบแทนคุณแผ่นดิน เพื่อให้คนไทยสมาร์ท ก้าวสู่ระดับโลก

เปิดม่านรู้จัก นาย เกียรติภูมิ สิริพันธุ์ ผู้บริหารหนุ่ม ด้วยวัยเพียง 54 ปี ผ่านประสบการณ์การเมือง มีจิตสาธารณะ และมีแรงบันดาลใจต้องการเห็นภาพประเทศไทยถูกจัดอยู่ในกลุ่ม ประเทศพัฒนา