Daily Mirror

สร้างสรรค์มุมมอง
อย่างรอบด้าน
เห็นมิติที่กว้างกว่า

ป้ายกำกับ ตามหา

ตามหางานดีไซน์ในหุบเขา

อำเภอแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เป็นเมืองขนาดเล็กแต่พื้นที่ใหญ่ หมายความว่าตัวเมืองมีขนาดเล็กกะทัดรัด ผู้คนรู้จักกันเกือบหมด แต่ขอบเขตพื้นที่ครอบคลุมกว้างไกล ทั้งที่ราบและขุนเขาที่เรียงสลับซับซ้อน