รมว.ยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการ เรือนจำเขาบางริ้น สำนักงานคุมประพฤติ จ.ระนอง

 

รมว.ยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ เรือนจำชั่วคราวเขาบางริ้น สำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดระนอง พร้อมมอบบัตรประชาชน กลุ่มคนไทยพลัดถิ่น และร่วมรับฟังความเห็นประชาชน

ในวันจันทร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดระนอง เพื่อตรวจราชการ พร้อมทั้งประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ โดยประชุมร่วมกับหัวหน้าหน่วยราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดระนอง ณ เรือนจำชั่วคราวเขาบางริ้น พร้อมกับได้เยี่ยมชมการดำเนินงานของเรือนจำชั่วคราวเขาบางริ้น ที่มุ่งให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มผู้ต้องขังกลุ่มผู้ที่กำลังจะพ้นโทษให้มีการฝึกอาชีพต่าง ๆ อาทิ ร้านตัดผม ร้านล้างรถ ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม อาทิ ก๋วยเตี๋ยว เครื่องดื่มน้ำสมุนไพร และน้ำผลไม้ เพื่อพัฒนาด้านพฤตินิสัยกลับสู่สังคม

สำหรับเรือนจำชั่วคราวบางริ้น เป็นเรือนจำที่ฝึกอาชีพให้กับผู้ต้องขังเกี่ยวกับการทำเกษตร เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเพิ่มพูนความรู้และสร้างอาชีพแก่ผู้ต้องขัง ซึ่งจะทำให้ผู้ต้องขังมีทางเลือกในการประกอบอาชีพสุจริต มีรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว ก่อนพ้นโทษ สนองตอบนโยบายกระทรวงยุติธรรม และรัฐบาลในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างความเป็นธรรมในสังคมให้กับประชาชน คืนคนดี สู่สังคม ในการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมอย่างยั่งยืน

ต่อจากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และคณะ ยังได้เยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดระนอง ประกอบด้วย สำนักงานยุติธรรมจังหวัดระนอง และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ สํานักงาน ปปส. ภาค ๘ สำนักงานบังคับคดี สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง และร่วมในพิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้เสียหายในคดีอาญา จํานวน ๓ ราย โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ยังได้ให้คำปรึกษาด้านข้อกฎหมายให้กับประชาชนที่มาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี (หลังศาลมีคำพิพากษา) กับประชาชนที่เข้ารับบริการที่บูธของกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ด้วยตนเองด้วย

จากนั้น ในเวลา ๑๔.๓๐ น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และคณะ เดินทางมาเป็นประธานพิธีมอบบัตรประจำตัวประชาชนกลุ่มคนไทยพลัดถิ่น ณ สำนักสงฆ์บ้านหินช้าง บริเวณท่าเรือระนอง-เกาะสอง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง โดยมีประชาชนในพื้นที่กว่า ๕๐๐ คน ให้การต้อนรับ และมีประชาชนกล่าวขอบคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่ได้เดินทางมามอบบัตรประชาชนให้ในวันนี้

โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และคณะ ได้ตรวจเยี่ยมสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดระนองและรับฟังการดําเนินงานของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน และมอบข้อสั่งการในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่อีกด้วย

#กระทรวงยุติธรรม #เรือนจำเขาบางริ้น #สำนักงานคุมประพฤติ #ระนอง #กลุ่มคนไทยพลัดถิ่น