“ลลิสา จงบารมี” ร่วมยินดีกับ นายสุรัตน์ สุวชิตวงศ์ ประธานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ สน.ทองหล่อ ที่สามารถแก้ไขปัญหาข้อพิพาทกว่า 500 คดี

ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน คือ ศูนย์ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตาม พรบ.ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 หมวด 5

หนึ่งในศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ที่ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก คือ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ประจำสถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ซึ่งสามารถไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ ได้กว่า 500 คดี ช่วยลดขั้นตอนและปัญหาคดีความในชั้นศาล โดยศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯแห่งนี้ มีนายสุรัตน์ สุวชิตวงศ์ เป็นประธานศูนย์ ฯ

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566 ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ประจำสถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ จึงได้จัดงานแถลงข่าวความสำเร็จ เพื่อเป็นแบบอย่างและแนวทางในการปฏิบัติงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต่างๆให้กับประชาชน โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ได้มาร่วมในการแถลงข่าว พร้อมกับการพูดคุยสารประโยชน์ในการแก้ปัญหาข้อพิพาทภาคประชาชน เช่น ศาสตราจารย์พิเศษ จรัญ ภัคดีธนากุล / ดร.ชุมพล พรประภา ประธานสภาคนเมือง สำนักงานเขตวัฒนา / พันตำรวจโทหญิง สุพรรษา ต้นตระกูลรัตน์ ประจำ สน.ทองหล่อ ฯลฯ

ในการนี้ คุณลลิสา จงบารมี ประธานมูลนิธิธารศิลป์ รักษ์จิตรกร พร้อมด้วย ดร.ลาลีวรรณ กาญจนจารี ได้มาร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ สน.ทองหล่อ ซึ่งคุณลลิสา จงบารมี ยังได้รับเกียรติให้กล่าวแสดงความยินดี ต่อนายสุรัตน์ สุวชิตวงศ์ ประธานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ ประจำ สน.ทองหล่อ ที่สามารถแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้เป็นอย่างมาก

#ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท #สนทองหล่อ