“ค่ายหมอ” โรงเรียนเตรียมแพทย์ 1 เดียวของไทย และมีประสบการณ์ด้านการแพทย์กว่า 11 ปี เปิดรับสมัครแล้ววันนี้!!!

“ค่ายหมอ” โรงเรียนเตรียมแพทย์ 1 เดียวของไทย และมีประสบการณ์ด้านการแพทย์กว่า 11 ปี เปิดรับสมัครแล้ววันนี้!!!

#รีวิว ละเอียดยิบ รวมทุก “ค่ายหมอ” ที่แนะนำและต้องเข้า ( ของประเทศไทย )สำหรับนักเรียนทั่วไป อายุ 10-18 ปีที่มีเป้าหมายสู่คณะแพทย์ ทันตะ เภสัช สัตวแพทย์ รวมถึงกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ( ทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐบาล-เอกชน / ไทย-นานาชาติ )
.
โดย อาจารย์จิรวิวัฒน์ เจริญปิยบุตร ( อาจารย์เจต ) * ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเพื่อเตรียมสู่แพทยศาสตร์ศึกษา มูลนิธิร่มเกล้าเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร / และผู้อำนวยการศูนย์วิชาการเตรียมแพทย์สู่ระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย

…ก่อนอื่น อ.เจต ต้องขอบอกว่าในปัจจุบันนั้น คณะแพทยศาสตร์และกลุ่มคณะในสาขาวิชาชีพนี้จะมีช่องทางในการรับนักเรียน ม.6 ด้วยหลากหลายกระบวนการ เช่น

– คัดเลือกจากผลงาน ( Portfolio )
– คัดเลือกจากสนามสอบแพทย์กลาง ( กสพท. ) ( กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย )
– คัดเลือกจากสนามสอบอื่น ๆ เช่น TGAT/ TPAT/ ALEVEL/ BMAT/ SAAT/ NETSAT/ CU-TEP/ TU-GET/ IELTS และอื่น ๆ อีกมากมาย
– คัดเลือกโดยเงื่อนไขพิเศษของมหาวิทยาลัยเองโดยตรง/ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รับตรง/ โควตา/ โครงการพิเศษ/ โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท/ CPIRD/ ODOD/ MDX/ MD02/ หรืออื่น ๆ อีกนับไม่ถ้วน

เพียงแค่ล่าสุดทาง ทปอ. มีการพยายามรวบรวมกระบวนการเข้าด้วยกันจนกลายเป็นระบบ TCAS แต่ในขณะที่อีกหลาย ๆ โครงการ/ หลาย ๆ สนามสอบก็ยังไม่ถูกนำมารวม ก็ยังคงมีการแยกย่อยออกไป ยังไงก็เป็นช่องโหว่อยู่ดี

แต่ !!! อ.เจต พบว่าสิ่งที่กลับกลายเป็นกระแสนิยมมากที่สุดคือ การยื่นผลงานผ่านพอร์ทฟอลิโอ ( PORTFOLIO ) ที่นักเรียนและผู้ปกครองจับจ้องและคาดหวังมากที่สุด อาจเพราะว่าแลดูเหมือนง่ายตรงที่ไม่ต้องสอบและมองว่าแค่เก็บผลงานกันไปเรื่อย ๆ ซึ่งนี่แหละ คือปัญหาใหญ่ เพราะมันคือความเข้าใจผิด ๆ และตีความกันไปต่าง ๆ นานา ทั้งที่หารู้ไม่ว่า ทางคณะแพทย์ค่อนข้างมีข้อกำหนด/ เงื่อนไขที่จำเพาะมาก รวมถึงคู่แข่งก็มากทวีคูณเช่นกัน

ทีนี้ อ.เจต จะขอสรุปให้เข้าใจง่าย ๆ ว่า
.
…ในกรณีของการยื่นผลงานผ่าน Portfolio นั้น ไม่ว่าเงื่อนไขจะประกาศออกมาแตกต่างกันไปในแต่ละมหาวิทยาลัยอย่างไร อ.เจต มองว่าก็จะสามารถขมวดออกมาได้ 3 หมวด อยู่ดี คือ
.
1.คุณสมบัติทั่วไป/ คุณสมบัติพิเศษของผู้สมัครที่ต่างกันไปตามข้อกำหนด
2.ผลการทดสอบทางภาษาอังกฤษ ( ฟัง/ พูด/ อ่าน/ เขียน ) เช่น IELTS/ TOEFL/ CU-TEP/ TU-GET ฯลฯ หรือผลการทดสอบความรู้อื่น ๆ ในรูปแบบเป็นภาษาอังกฤษที่ต้องแนบเพิ่มเติม เช่น BMAT SAAT ฯลฯ
3.ผลงาน/ รางวัล/ โครงงาน/ งานวิจัย/ เกียรติบัตร/ ใบรับรอง/ ชั่วโมงกิจกรรม/ ความสามารถพิเศษ ฯลฯ
.
สำหรับข้อ 1-2 อ.เจต ไม่ขอพูดถึงมาก โดยเฉพาะข้อ 2 จริง ๆ ก็ไม่ยาก เพราะไปวัดระดับกันได้หลายรอบ ( แต่ค่าสมัครสอบแต่ละครั้งก็แพงมาก ) แล้วค่อยเลือกผลคะแนนที่ดีที่สุดมา แต่สิ่งที่กลับยากที่สุดอย่างแท้จริงคือ “ผลงาน” ในข้อที่ 3

“ผลงาน/ เกียรติบัตร/ ใบรับรอง”

อ.เจต ก็จะต้องแบ่งเป็น 5 หมวดย่อย ๆ อีกคือ
.
1. หมวดรางวัลทางวิชาการ/ การแข่งขันวิชาการ (ระดับสูงๆ) / ผลการสอบผ่านสนามโอลิมปิกวิชาการ ( สอวน./ IJSO. ) หรือแม้กระทั่งโครงงานวิทยาศาสตร์/ งานวิจัย หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
2. หมวดกิจกรรมประกอบที่เกี่ยวข้อง เช่น ทักษะประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์/ วิทยาศาสตร์ ฯลฯ (ยิ่งมากยิ่งได้เปรียบ อันนี้บอกตรง ๆ เพราะจะช่วยผลักดันให้เราได้มาก รองจากรางวัล/ ผลงานทางวิชาการ ฯลฯ)
3. หมวดกิจกรรมจิตอาสา จิตสาธารณะต่าง ๆ
4. หมวดความสามารถพิเศษเฉพาะตัว เช่น ดนตรี กีฬา (ยิ่งมีผลงานระดับชาติจะดีมาก ๆ) ฯลฯ
5. หมวดอื่น ๆ เช่น ภาวะผู้นำ/ กิจกรรมด้านสังคม/ ชาติ/ ศาสนา/ พระมหากษัตริย์ ฯลฯ

ทีนี้ !!!! ถ้าลองอ่านดู ยากที่สุดคือข้อ 1 ส่วนข้อ 2-5 นั้นดูเหมือนจะง่าย

แต่…จะเก็บจากไหน เก็บอย่างไรให้มันครบ (แค่ครบก็ไม่พอ ต้องดีมากด้วย และแค่ครบ ดีมาก ก็อาจไม่พอถ้าของคู่แข่งมาเหนือกว่า เยอะกว่า ถูกต้อง เกี่ยวข้องมากกว่า)

ที่พูดมาทั้งหมดนี้ อ.เจต เชื่อว่าหลายท่าน (กว่า 80%) ไม่ทราบ ถึงทราบก็ไม่สมบูรณ์และอาจเข้าใจผิด จนทำให้อาจวางแผนผิด เสียเวลา เสียเงิน แล้วต้องผิดหวัง (มิหนำซ้ำยังมีประกาศจากมหาวิทยาลัยอีกหลายแห่งว่าไม่ยอมรับเกียรติบัตร/ ใบรับรองจากสถาบันกวดวิชา/ ติวเตอร์ ที่มีการจัดค่ายแจกเกียรติบัตรกันอย่างหนาตาเลยทีเดียว) แล้วผู้ปกครองก็แห่กันไปสมัคร (ด้วยราคาที่ถูก ๆ บ้าง/ แพงมาก ๆ บ้าง) คนละ 5-10 ค่ายกันเลยทีเดียว รวม ๆ 30-60 ใบรับรองที่ออกให้กันเสมือนว่าเป็นโบรชัวร์หนึ่ง

ดังนั้น วันนี้ อ.เจต จะมาขอ #รีวิว “ค่ายหมอ” ที่เป็นกิจกรรมที่มีกระบวนการจริง ๆ มีหลักสูตรที่จำเพาะจริง ๆ ปฏิบัติจริง ด้วยคุณหมอ/ อาจารย์/ ผู้เชี่ยวชาญที่เฉพาะทางโดยตรง

อ.เจต จึงขอสรุปให้แบบย่อ ๆ ซึ่งถ้าน้องนักเรียนยังขาดผลงานอะไร กิจกรรมไหน หลักสูตรใด จะได้ตรงจุดไปเลย ( แม้บางโครงการจะต้องมีค่าใช้จ่ายที่สูงบ้าง น้อยบ้าง แต่ก็จะคุ้มกับเวลาและค่าใช้จ่ายที่ใช้ไป ) ซึ่งไม่ว่าน้องมีความฝันที่จะเข้าสู่คณะแพทย์ ทันตะ เภสัช สัตวแพทย์ พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีเทคนิค เวชกิจฉุกเฉิน ฯลฯ รวมถึงกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพใด ๆ ก็ตาม
.
ที่สำคัญคือ นักเรียนจะได้รับเกียรติบัตร/ ใบรับรอง/ วุฒิบัตร/ Certificate แบบจริงจัง โดยศูนย์วิชาการเตรียมแพทย์สู่ระดับอุดมศึกษา/ คณะแพทย์/ มหาวิทยาลัย/ และหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องจากหลายภาคส่วน ( รัฐ/ เอกชน ) ที่มิใช่จากติวเตอร์หรือสถาบัน/ โรงเรียนกวดวิชาแต่อย่างใด

ปะ ไปดูกัน !!!!

1.ค่ายหมอที่เน้นปฏิบัติการจริงทางด้านการแพทย์ แบบเน้น ๆ ชัด ๆ
.
1.1) #ค่ายปั้นหมอ แบบ 2 วัน (ไป-กลับ)
.
》ค่ายนี้จะเน้นปฏิบัติการทางการแพทย์แบบจริง ๆ อุปกรณ์จริงจำนวนมากและหลากหลาย โดยอาจารย์ คุณหมอ และผู้เชี่ยวชาญ/ มีการแนะแนวเส้นทางอย่างละเอียดที่ไม่เหมือนใคร/ การทดสอบความรู้/ การจำลองสอบในสนามเสมือนจริง/ การมีสอบชิงทุนเตรียมแพทย์ (สูงสุดถึงขั้นมีเงินเดือนให้ตั้งแต่ ม.1-เรียนจบหมอ) โดยไม่จำเป็นต้องค้างคืน แต่ไปกลับ 2 วันจบ (มีอาหารกลางวันแบบ Buffet Vip และอาหารว่าง ทั้ง 2 วัน)

* มี 3 หลักสูตรการรับรอง พร้อมคู่มือ ของที่ระลึก เช่น เสื้อเตรียมแพทย์ ฯลฯ

* ค่ายนี้จัดมา 11 ปีแล้ว (ไม่ใช่โดยสถาบันกวดวิชา) และเป็นที่แรกของไทย ถ้าไม่นับรวมกับของคณะแพทย์ต่าง ๆ (ของรัฐ) ที่เขาจะใช้วิธีคัดเฉพาะบุคคล (ซึ่งรับจำกัดและน้อยมาก ๆ)

● มีศูนย์จัดกิจกรรมเยอะมาก ทั่วประเทศไทย ( รับนักเรียนอายุ 10-18 ปี *ป.4-ม.6 )

1.2) #ค่ายปั้นหมอ แบบ 10วัน 10คืน
.
》ค่ายนี้จะถือว่าเป็นค่ายหมอที่เต็มรูปแบบ ที่รองรับและดูแลให้ทุกอย่าง มีกิจกรรมที่จำเป็นรวมไว้ให้แล้ว ( แต่ไม่นับรวมกิจกรรมจิตอาสา ) เช่น การศึกษาดูงานด้านการแพทย์จริงที่โรงพยาบาล, คณะแพทย์ฯ, ศูนย์มหกายวิภาคศาสตร์ ( ได้เจอของจริง ได้เรียนผ่านร่างอาจารย์ใหญ่จริงร่วมกับนักศึกษาแพทย์และอาจารย์แพทย์ ( Gross Anatomy ) แต่ก็ยังคงมีการปฏิบัติการทางการแพทย์แบบจริง ๆ ( หัตถการ ) มีการใช้อุปกรณ์จริงที่หลากหลายและจำนวนเยอะมาก ๆ โดยอาจารย์ คุณหมอ และผู้เชี่ยวชาญ/ มีการแนะแนวเส้นทางอย่างละเอียดที่ไม่เหมือนใคร/ การทดสอบความรู้/ การจำลองสอบในสนามเสมือนจริง/ การมีสอบชิงทุนเตรียมแพทย์ ( สูงสุดถึงขั้นมีเงินเดือนให้ตั้งแต่ ม.1-เรียนจบหมอ ) รวมถึงการติวเสริมทางวิชาการและการ Walk Rally นอกสถานที่ ( มีบริการที่พักคุณภาพสูงและอาหารทุกมื้อแบบ Buffet Vip + อาหารว่าง ทั้ง 10 วัน )

* มี 7 หลักสูตรการรับรองที่ใช้ได้จริงจากหลายภาคส่วน พร้อมคู่มือ ของที่ระลึก เช่น เสื้อเตรียมแพทย์ เสื้อกาวน์ ฯลฯ

* ค่ายนี้จัดมา 11 ปีแล้ว ( ไม่ใช่โดยสถาบันกวดวิชา ) และเป็นที่แรกของไทย ถ้าไม่นับรวมกับของคณะแพทย์ต่าง ๆ ( ของรัฐ ) ที่เขาจะใช้วิธีคัดเฉพาะบุคคล ( ซึ่งรับจำกัดและน้อยมาก ๆ )

● มีศูนย์จัดกิจกรรมเยอะมาก ทั่วประเทศไทย ( รับนักเรียนอายุ 10-18 ปี *ป.4-ม.6 )

**แต่…มีค่ายพิเศษแนะนำ ( เฉพาะกิจ ) อีก 2 ค่ายในหมวดนี้ ( แบบประหยัด ) คือ
.
1.3) #ค่ายศึกษากายวิภาคศาสตร์ หรือที่เรียกว่า “ค่ายลับเฉพาะกิจ” หรืออีกชื่อหนึ่ง “ค่ายปั้นหมอพาตะลุย” ( เรียนรู้จริงผ่านร่างอาจารย์ใหญ่ 1วันจบ แบบไป-กลับ )
.
》ค่ายนี้จะเน้นโดยตรงเรื่องการศึกษาด้านกายวิภาคศาสตร์ผ่านร่างอาจารย์ใหญ่ ร่วมกับนักศึกษาแพทย์ ณ ศูนย์มหกายวิภาคศาสตร์ โดยอาจารย์ คุณหมอ และผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงการไปเรียนรู้แบบ Walk Rally ณ ศูนย์การเรียนรู้กายวิภาคศาสตร์ ( ศิริราช ) โดยไม่ต้องค้างคืน แต่ไปกลับ 1 วันจบ (มีอาหารกลางวันและอาหารว่างให้)
.
* มี 3 หลักสูตรการรับรอง พร้อมคู่มือ ของที่ระลึก เช่น เสื้อเตรียมแพทย์ ฯลฯ ส่วนเสื้อกาวน์ปฏิบัติการจะมีให้ยืมใช้เรียน

.
* ค่ายนี้จัดขึ้นมาเฉพาะกิจสำหรับน้องที่อยากเรียนรู้ในด้านนี้ แต่ไม่พร้อมที่จะเข้าค่ายเต็มรูปแบบ 10 วัน ซึ่งค่าย 10 วันจะมีกิจกรรมนี้อยู่แล้ว
.
* ค่ายนี้ได้รับความนิยมสูงมาก ซึ่งถือว่าแปลกใหม่เลยทีเดียว ( ไม่ใช่โดยสถาบันกวดวิชา ) และเป็นที่แรกของไทย ถ้าไม่นับรวมกับของคณะแพทย์ต่าง ๆ ( ของรัฐ ) ที่เขาจะใช้วิธีคัดเฉพาะบุคคล ( ซึ่งรับจำกัดและน้อยมาก ๆ )
.
● มีศูนย์จัดกิจกรรมเฉพาะที่กรุงเทพฯ แต่ก็มีหลายรอบมาก ถึงแม้จะต้องเดินทางมาจากต่างจังหวัดก็ยังถือว่าคุ้มค่ากับเวลาและสิ่งที่ได้รับแน่นอน ( รับนักเรียนอายุ 10-18 ปี *ป.4-ม.6 )
.
1.4) #ค่ายปั้นหมอ Special Onlin

( ทดลองเรียนรู้ 1วันจบ ผ่านระบบ Zoom Online )

》ค่ายนี้จะเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความฝันทุกคนได้ลองเรียนรู้ด้านเส้นทางสู่แพทย์รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องแบบมินิมอล โดยอาจารย์ คุณหมอ และผู้เชี่ยวชาญ แต่ไม่ต้องเดินทาง ไม่ต้องค้างคืน เพียงร่วมกิจกรรมแบบออนไลน์ 1 วันจบ และมี 1 หลักสูตรการรับรอง พร้อมคู่มือแบบ Solf File ให้
.
* ค่ายนี้จัดขึ้นมาเฉพาะกิจสำหรับน้องที่อยากเรียนรู้ในด้านนี้ แต่ไม่พร้อมที่จะเข้าค่ายจริงแบบอื่น ๆ ซึ่งจะมีกิจกรรมนี้อยู่แล้ว หรือถือว่าเป็นการทดลองเรียนรู้ ลองรู้จักเรา ก่อนที่จะตัดสินใจมาค่ายอื่น ๆ แบบ Onsite กับเรา
.
* ค่ายนี้ได้รับความนิยมสูงมาก ( ไม่ใช่โดยสถาบันกวดวิชา ) และเป็นที่แรกของไทย ถ้าไม่นับรวมกับของคณะแพทย์ต่าง ๆ ( ของรัฐ ) ที่เขาจะใช้วิธีคัดเฉพาะบุคคล ( ซึ่งรับจำกัดและน้อยมาก ๆ )

● รูปแบบนี้สะดวก เข้าร่วมได้จากทุกที่ ( รับนักเรียนอายุ 10-18 ปี *ป.4-ม.6

……..จากนั้น ไปดูหมวดต่อไปกัน…….

2. #ค่ายเตรียมแพทย์อาสา 3วัน 2คืน
.
》ค่ายนี้จะถือว่าเป็นค่ายหมอที่ตอบโจทย์และจำเป็นมากกว่าค่ายอื่น ๆ ในแง่ของกิจกรรมที่ต้องมีสำหรับ Portfolio ตามข้อกำหนดของคณะแพทย์ทุกแห่งในรอบการยื่นผลงาน เพราะถือว่านักเรียนที่จะเรียนแพทย์ควรจะต้องผ่านประสบการณ์ด้านจิตอาสาจริง ๆ โดยอาจารย์ คุณหมอ และผู้เชี่ยวชาญ และจะดีกว่าของหน่วยงานจิตอาสาอื่น ๆ ตรงที่ว่านี่คือ “ค่ายแพทย์อาสา” ที่เดียวของไทยที่อนุญาตให้เยาวชนได้มีโอกาสเข้าร่วม อีกทั้งยังมีกิจกรรมอื่น ๆ ที่น่าสนใจ เช่น กิจกรรมช่วยเหลือเด็กยากไร้ในถิ่นธุรกันดาร/ หลักสูตรการผจญภัยเพื่อเอาชีวิตรอด ( ทางน้ำ-บก ) เพื่อช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น ฯลฯ ( มีบริการที่พักคุณภาพดีและอาหารทุกมื้อจากชุมชนจริง ๆ + อาหารว่าง ทั้ง 3 วัน และบางรอบอาจจะต้องนั่งรถไฟไทยแบบดั้งเดิมด้วย 

* มี 7 หลักสูตรการรับรอง พร้อมคู่มือ ของที่ระลึก เช่น เสื้อเตรียมแพทย์อาสา ( อันนี้พิเศษจริง ๆ ) เสื้อกาวน์ ฯลฯ

* ค่ายนี้เป็น “ค่ายแพทย์อาสา” แห่งเดียวของไทยที่น้อง ๆ เข้าร่วมได้ ( ไม่ใช่โดยสถาบันกวดวิชา ) และไม่เคยมีกิจกรรมนี้จากหน่วยงานของรัฐ-เอกชนใด ๆ ที่ตรงตามนี้เลยแบบชัด ๆ
.
● ค่าใช้จ่ายรวมทุกอย่าง เช่น การเดินทางออกพื้นที่ ที่พัก อาหาร กิจกรรมใด ๆ เครื่องมือทางการแพทย์ รวมถึงสิ่งของบริจาค เช่น ยาสามัญ ถุงยังชีพ ฯลฯ อีกทั้งจะนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายไปบริจาคให้กับสาธารณกุศลด้วย