สมาคมช่างผมเสริมสวยแห่งประเทศไทย และสมาชิกพี่น้องช่างผมเสริมสวย จิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมตัดผมให้ผู้ป่วยทหารผ่านศึก ที่รักษาตัวและเจ้าหน้าที่

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 สมาคมช่างผมเสริมสวยแห่งประเทศไทย และสมาชิกพี่น้องช่างผมเสริมสวย จิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมตัดผมให้ผู้ป่วยทหารผ่านศึก ที่รักษาตัวและเจ้าหน้าที่ ณ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก ถนนวิภาวดีรังสิต เริ่ม เวลา 09.00-12.00 น.ที่อาคาร 2 ชั้น 2ห้องประชุมใหญ่

นำโดย นาย ณัฐวัฒน์ ปิยะศิริภัณฑ์นายกสมาคมช่างผมเสริมสวยแห่งประเทศไทย และนางวราภรณ์ ทัดวิมณนายกสมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิงในพระบรมราชินุปถัมภ์ และคณะกรรมการฯช่างผมเสริมสวยจิตอาสา ร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน และทางโรงพยาบาลได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี มีอาหารมื้อเที่ยงให้รับประทานฟรี

งานนี้ นอกจาก จะอิ่มบุญ แล้ว ยังอิ่มท้องด้วยละครับ โอกาสหน้าหากท่านใดอยากร่วมกิจกรรมดีๆ แบบนี้ เพื่อแบ่งน้ำใจซึ่งกันและกัน ก็ขอเรียนเชิญได้ ไม่มีค่าใช่จ่ายใดๆ

สามารถติดต่อสอบถามได้ตามเบอร์นี้ อ. เฉลิมศักดิ์ สุดทิศ 087- 046-6312, อ.อดิศร เชื้อคำเพ็ง 090-964-1456