“สิกรณ์ ภูมิกำจร” ร้องศาลปกครอง สำนักงานที่ดินภูเก็ต ปฏิเสธออกหนังสือรับรอง (น.ส.๓ก.)

วันที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ศาลปกครองสูงสุด นายสิกรณ์ ภูมิกำจร เข้ายื่นหนังสือถึง ประธานศาลปกครองสูงสุด ร้องขอความเป็นธรรมในคดีที่ถึงที่สุดแล้ว แต่ยังไม่มีการปฎิบัติให้เป็นไปตามคำพิพากษา เนื่องจากเข้าไปขอออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓ก.) ที่สำนักงานที่ดินภูเก็ต แต่ถูกปฏิเสธการออกหนังสือ

ซึ่งต่อมา ทางพนักงานที่มีการแอบเอาที่ดินของ นายสิกรณ์ ภูมิกำจร ไปออกโฉนดในนามผู้อื่น

ซึ่งต่อมา มีการแอบเอาที่ดินของนายสิกรณ์ ไปออกโฉนด ในนามคนอื่น นายสิกรณ์จึงฟ้องศาล สุดท้ายนายสิกรณ์ชนะคดีจึงไปขอให้เจ้าพนักงานที่ดินออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ อีกครั้งหนึ่ง แต่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต กลับแจ้งไม่สามารถออกเอกสารสิทธิ ตามคำพิพากษาได้ เพราะมีการยุติการบังคับคดีแล้ว