พรรครวมแผ่นดิน พระนครศรีอยุธยา ประชุมเลือกตัวแทนพรรค พร้อมชูนโยบายสู้ศึกเลือกตั้ง

วันอาทิตย์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ ลานหน้าบ้านเลขที่ 55 หมู่ที่ 3 ตำบลทางกลาง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการประชุมเลือกตัวแทนพรรครวมแผ่นดิน ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีสมาชิกพรรครวมแผ่นดินและผู้สังเกตการณ์ รวมจำนวนกว่า 100 คน

พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมประชุม โดยมี พลตรี พิชิต บุตรวงศ์ รองหัวหน้าพรรครวมแผ่นดิน นายรุ่งโรจน์ รุ่งณรงค์รักษ์ รองหัวหน้าพรรครวมแผ่นดิน, นาย เชนทร์ ภัทรนาวิก กรรมการบริหารพรรครวมแผ่นดิน, พันตำรวจโท ปฐม นาคะเสงี่ยม ผู้ช่วยนายทะเบียนสมาชิกพรรครวมแผ่นดิน, นาย ฐานุพงศ์ ศักดิ์ธนาวัฒน์ (กล้วย เชิญยิ้ม), นาย อภิรักษ์ สัตย์ชาพงษ์ (เอ ไมค์ทองคำ) สมาชิกพรรครวมแผ่นดิน เข้าร่วมในการประชุมในครั้งนี้

และผลจากที่ประชุมได้รับการเลือกตั้งเป็นตัวแทนของพรรครวมแผ่นดิน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ 1. นาย ภาสพล โตหอมบุตร 2. นาย วิโรจน์ โตหอมบุตร 3. นาย อ้อ คลื่นบรรเลง และ สำหรับที่ทำการตัวแทนพรรครวมแผ่นดิน เสนอบ้านเลขที่ 63/3 หมู่ที่ 3 ตำบลกะทุ่ม อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13150 เป็นสถานที่ตั้งที่ทำการตัวแทนพรรครวมแผ่นดิน ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จากนั้น นายภาสพล โตหอมบุตร ในฐานะตัวแทนพรรครวมแผ่นดิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวกับสมาชิกพรรครวมแผ่นดิน ในที่ประชุมว่า ตนพร้อมที่จะนำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปสู่ความเจริญ โดยจะผลักดันและสนับสนุนนโยบาย 12 ข้อของพรรคให้เกิดผลสำเร็จ และขอไม่ขัดแย้งกับใคร
.
#พรรครวมแผ่นดิน #บางปะหัน #พระนครศรีอยุธยา #เลือกตัวแทนพรรค #ภาสพล