ม.เกษตร ร่วมมือ ม.รังสิต เยี่ยมชมศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ อบต.ลำโพ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยรังสิต นำโดย ผศ.ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์  รองเลขาธิการสภาวิศวกร คณะอาจารย์พร้อมนิสิตนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 95 คน ได้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ จังหวัดนนทบุรี

 

โดยมี นาย สุชัย เจนพจนารถ รองผู้อำนวยการวิชาการและแผน และนายอธิรักษ์ บุพจันโท รองผู้อำนวยการปฏิบัติการ องค์การจัดการน้ำเสีย กระทรวงมหาดไทย ให้การต้อนรับ