‘มูลนิธิพระราหู’ โดย ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ มอบทุนการศึกษาและถุงยังชีพ เขต จ.พิษณุโลก

ที่ ห้อง ศปก.สภ.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จว.พิษณุโลก มูลนิธิพระราหู โดย ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานที่ปรึกษามูลนิธิฯ จัดกิจกรรมโครงการ “ใจถึงใจ ปันน้ำใจ” มอบทุนการศึกษาพร้อมถุงยังชีพ ให้กับบุตรธิดาข้าราชการตำรวจในสังกัด สภ.วัดโบสถ์ จว.พิษณุโลก

ตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงระดับ ปริญญาตรี รวมจำนวน 35 ทุน รวมทั้ง ถุงยังชีพจากมูลนิธิพระราหู มอบให้ข้าราชการตำรวจในสังกัด สภ.วัดโบสถ์ ตั้งแต่ระดับ รอง สว.- ผบ.หมู่ จำนวน 89 ชุด

ต่อมาเวลา16.00น. ณ ห้องประชุม สภ.ชาติตระการ ตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก มูลนิธิพระราหู โดย ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานที่ปรึกษามูลนิธิฯ มอบทุนการศึกษา พร้อมถุงยังชีพให้กับบุตรธิดาข้าราชการตำรวจในสังกัด สภ.ชาติตระการตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงระดับ ปริญญาตรี รวมจำนวน 31 ทุน

รวมทั้ง ถุงยังชีพ จากมูลนิธิพระราหู มอบให้ข้าราชการตำรวจในสังกัด สภ.วัดโบสถ์ ตั้งแต่ระดับ รอง สว.- ผบ.หมู่ จำนวน 49 ชุด และมอบเงินสนับสนุนสมทบทุนการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ของสภ.ชาติตระการ อีกจำนวนหนึ่ง

นอกจากนี้ ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานที่ปรึกษามูลนิธิพระราหูและคณะฯ ได้ร่วมเดินทางไปยังบ้านเลขที่ 10/1 ม.3 บ้านปากรอง ตำบล ชาติตระการ เพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจให้กับ ด.ช.เอ (นามสมมุติ) ที่ต้องสูญเสียบิดาและมารดา เนื่องจากบ้านถูกน้ำท่วมบริเวณชั้นล่างและทำให้ทั้งคู่ถูกไฟฟ้าช็อตจนเสียชีวิต เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ซึ่ง ด.ช.เอ เป็นเด็กเรียนดี ปัจจุบันอาศัยอยู่กับลุง ซึ่งมีฐานะยากจน ทั้งนี้ ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานที่ปรึกษามูลนิธิพระราหู ได้มีความห่วงใยอนาคตการเรียนของ ด.ช.เอ จึงได้มอบเงินสนับสนุนเพื่อเป็นทุนการศึกษา