ศรชล.ภาค 2 ตรวจพบมีคนลักลอบ “ใช้ลอบพับได้ หรือไอ้โง่” ในบริเวณชายฝั่งทะเล อ่าวปัตตานี

เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 65  ศรชล.ภาค 2  ได้รับแจ้งข่าวว่ามีเรือประมงลักลอบใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมาย ประเภทลอบพับได้ หรือไอ้โง่  บริเวณชายฝั่งทะเล จังหวัดปัตตานี ประกอบกับใตพื้นที่ดังกล่าว มีการใช้กำลังกดดันการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ประมงอยู่บ่อยครั้ง ในการนี้ พลเรือตรี สุรศักดิ์ ประทานวรปัญญา รอง ผอ.ศรชล.ภาค 2 จึงได้บูรณาการกำลัง จาก หน่วยป้องกันและปราบปรามทะเลปัตตานี, ศรชล.ภาค 2 ศรชล.จังหวัดปัตตานี

สำนักงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและขายฝั่งที่ 9, กอ.รมน.จังหวัดปัตตานี, ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้, สถานีตำรวจน้ำ 2, กองกำกับการ 7 กองบังคับการตำรวจน้ำ ร่วมกับ ชุดสหวิชาชีพ นำ เรือตรวจการณ์ประมงทะเล เรือแอร์โบ๊ต และเรือตรวจการณ์ของ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ออกปฏิบัติการตรวจสอบ ตรวจยึดเครื่องมือลอบพับได้ หรือไอ้โง่จำนวนมากกว่า 150 ลูก นำไปเก็บรักษาไว้ ที่หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปัตตานี เพื่อดำเนินการแจ้งความ กับพนักงานสอบสวน

สืบหาผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีต่อไป ซึ่งการใช้เครื่องมือประมงลอบพับได้หรือไอ้โง่ ดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืน ม.67(2) แห่งพ.ร.ก.การประมง 2558 เเละที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งการปฏิบัติการครั้งนี้ เพื่อรองรับการแก้ไขปัญหา IUU Fishing ของรัฐบาล