ศรชล.ภาค 2 เปิดปฏิบัติการตรวจเข้ม และบังคับใช้กฎหมายในทะเล จ.ปัตตานี

วันที่ 17 มิ.ย.65 เวลา 09.00 น. พล. ร.ต. ศุรศักดิ์ ประทานวรปัญญา รอง ผอ.ศรชล.ภาค 2 เป็นประธานใน พิธีเปิดปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายในทะเลของ ศรชล.ภาค 2 ณ ท่าเรือ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปัตตานี

ทั้งนี้ปฏิบัติการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ รวมทั้งสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ในการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการทำประมงผิดกฎหมาย การค้ามนุษย์การลักลอบขนสินค้าผิดกฎหมายทางทะเล โดยมี หน่วยงานความมั่นคงทางทะเลในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ร่วมในพิธีเปิดได้แก่ ศรชล.จว.ปัตตานี, ศคท.จว.ปัตตานี, นายทหารประสานงานความมั่นคง จว.ปัตตานี

ร่วมด้วย สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี, กอ.รมน.จว.ปัตตานี, ประชาสัมพันธ์จังหวัด, ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแเดนภาคใต้, สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาปัตตานี, ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปัตตานี สำนักงานทรัพยากรและชายฝั่งที่ 9, ด่านศุลกากรปัตตานี, สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานี, สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี, สถานีตำรวจน้ำ 2 กก.7 บก.รน. และ ด่านตรวจประมงปัตตานี

โดยได้ทำการตรวจเรือประมง จำนวน 1 ลำ ได้แก่ เรือโสภาสถาพร 14 ประเภทอวนล้อมจับ ขนาด 128.53 ตันกรอส ลูกเรือ 25 คน ไทย 3 คน กัมพูชา 22 คน ตรวจไม่พบการกระทำประมงผิดกฎหมาย การใช้แรงงานผิดกฎหมาย และ การลักลอบขนสินค้าผิดกฎหมาย

#ศรชลภาค2 #บังคับใช้กฎหมาย #ทะเลปัตตานี #ปัตตานี