กิจกรรมการสอนดนตรีและกีฬา ในโครงการ สร้างคน สร้างโอกาส สร้างชาติมั่นคง

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาฯ 2565 สำนักสวัสดิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย จัดวิทยากรจากกองดุริยางค์ ฯ ร่วมกิจกรรมการสอนดนตรีและกีฬา ในโครงการ สร้างคน สร้างโอกาส สร้างชาติมั่นคง ภายใต้แนวคิด ดี เก่ง ด้วยดนตรี กีฬา และศิลปะ ตามที่ กระทรวงกลาโหมและ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน ในการใช้ดนตรี และกีฬาในการช่วยพัฒนาขีดความสามารถของผู้พิการให้สามารถพึ่งตนเองได้

นำโดย พลตรี กฤตพันธุ์ รักใคร่ ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นผู้แทนของ พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกำลังพล และมอบของใช้จำเป็นให้กับน้องๆ ในวันนี้ มีวิชาที่ทำการสอนคือ กลองยาว, กีต้าร์, กีตาร์เบส, เปียโน และ อคูเลเล่ จะทำการสอนทั้งสิ้น 6 เดือน ( พ.ค – ต.ค. ) ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ ปากเกร็ด จว.นนทบุรี