Daily Mirror

สร้างสรรค์มุมมอง
อย่างรอบด้าน
เห็นมิติที่กว้างกว่า

ภาครัฐ จับมือเอกชน เปิดตัว ‘ศูนย์บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด บริษัท ธนบุรี เวลบีอิ้ง’ ชูเทคโนโลยี Metaverse สร้างชุมชนบำบัด คืนคนดีสู่สังคม

ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดตัวศูนย์บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแห่งใหม่ ย่านปทุมธานี มุ่งเน้นการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบองค์รวมอย่างมีมาตรฐาน

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 26 เมษายน 2565 บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดตัวศูนย์บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแห่งใหม่ ย่านปทุมธานี มุ่งเน้นการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบองค์รวมอย่างมีมาตรฐาน โดยที่มผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ดี และการดูแลติดตามผลภายหลังการบำบัด 3 ปี ด้วยทีมสหวิชาชีพและเครือข่ายชุมชน เพื่อให้ผู้เข้ารับการบำบัดออกไปใช้ชีวิตร่วมกับสังคมได้อย่างปกติสุขโดยไม่พึ่งยาเสพติด และไม่เสียประวัติ

พิธีเปิดตัวศูนย์บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด บริษัท ธนบุรี เวลบีอิ้ง โดยโรงพยาบาลธนบุรีบูรณา ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์บุญ วนาสิน ประธานกรรมการบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน), น.ส.ณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม, พลเอก วัชริศพล มนต์มณีรัตน์ คณะกรรมการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานการณ์โควิด-19, พล.ต.ท. ภาณุรัตน์ หลักบุญ รองผอ.ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, พล.ต.ต.วรพจน์ ดิษยบุตร ผู้บังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด, นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู รองประธานคณะกรรมาธิการ การป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด สภาผู้แทนราษฎร, พล.ต.ท.ปฏิพัทธ์ สุบรรณ ณ อยุธยา ผอ.ศูนย์บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด บริษัท ธนบุรี เวลบีอิ้ง จำกัด และพล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธานี ร่วมแถลงข่าว

พล.ต.ท. ภาณุรัตน์ หลักบุญ รองผอ.ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า จากตัวเลขของกรมสุขภาพจิต ประเทศไทยมีผู้ป่วยติดสารเสพติด มีประมาณ 1,500,000-2,000,000 คน ที่ต้องการพบแพทย์และบำบัด 54,436 คน และมีเพียง 4,565 คน (4.2%) ที่ได้รับการบำบัดโดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงที่ทำร้ายตัวเองและผู้อื่น รวมทั้งทำร้ายผู้อื่นจนเสียชีวิต ปัญหายาเสพติดจึงถือเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ ที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังและเร่งด่วน ความร่วมมือในการเปิดตัวศูนย์บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในครั้งนี้จึงมีความสำคัญต้อการแก้ไขปัญหา

ด้าน พล.ต.ท.ปฏิพัทธ์ สุบรรณ ณ อยุธยา ผอ.ศูนย์บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด บริษัท ธนบุรี เวลบีอิ้ง จำกัด เปิดเผย ถึงความพร้อมการจัดตั้งศูนย์บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด บริษัท ธนบุรี เวลบีอิ้ง จำกัด ที่ตั้งอยู่ใน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เป็นสถานพยาบาลยาเสพติด และสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด แบบผู้ป่วยใน ขนาด 150 เตียง การฟื้นฟูสมรรถภาพ เน้นการออกแบบโปรแกรมการฟื้นฟูเฉพาะบุคคล โดยคำนึงถึงปัจจัย 3 อย่าง ได้แก่ สภาพจิตใจ อุปนิสัย และความถนัดหรือความชื่นชอบส่วนบุคคล เพื่อให้เหมาะสมกับผู้เข้ารับการบำบัดแต่ละราย โดยประยุกต์ใช้การฟื้นฟูสมรรถภาพรูปแบบชุมชนบำบัด ซึ่งเป็นการสร้างชุมชน หรือสังคมจำลองให้ผู้เลิกยาเสพติดมาอยู่ร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

“นอกจาก กิจกรรมกลุ่มบำบัดฝึกทักษะชีวิต ในด้านสันทนาการ ศิลปะบำบัด ดนตรีบำบัด การอบรมธรรมะ และการฝึกอาชีพ ศูนย์บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ที่นี่ยังตั้งอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ดีและธรรมชาติอันร่มรื่น มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน มีการนำระบบเทคโนโลยี Artificial Intelligence (AI), Vitual Reality หรือ VR และ Metaverse มาประยุกต์ใช้ในการบำบัดรักษา ซึ่งศูนย์แห่งนี้ยังให้ความสำคัญกับการดูแลติดตามผลภายหลังการบำบัด เป็นเวลา 3 ปี โดยทีมสหวิชาชีพและเครือข่ายชุมชน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้เข้ารับการบำนัดสามารถออกไปใช้ชีวิตร่วมกับสังคมได้อย่างปกติสุข โดยไม่พึ่งยาเสพติด ไม่เสียประวัติ อีกทั้งข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความลับ”  พล.ต.ท. ปฏิพัทธ์ กล่าว

ทั้งนี้ ในอนาคต บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ยังได้เตรียมการวางแผนที่จะเพิ่มสถานบำบัดรักษาให้ผู้ติดยาเสพติดสามารถเข้าถึงบริการที่มีประสิทธิภาพได้มากขึ้น โดยในไตรมาส 3 ของปีนี้ วางแผนที่จะเปิดศูนย์บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เพิ่มอีก 1 แห่ง ย่านประชาอุทิศ ฝั่งธนบุรี ซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วยได้ 120 เตียง

โดยมีศูนย์แห่งนี้เป็นต้นแบบในการดำเนินงาน ทั้งหมดนี้เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป