Daily Mirror

สร้างสรรค์มุมมอง
อย่างรอบด้าน
เห็นมิติที่กว้างกว่า

“วิชิต” ลงพื้นที่ตลาดอตก. พร้อมดันเป็นแลนด์มาร์กแห่งอาหารและผลไม้

วันที่ 3 มิถุนายน 2567 เวลา 11.00 น. ท่านวิชิต ปลั่งศรีสกุล ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่พบปะพ่อค้าแม่ขายพี่น้องประชาชน ที่มาเดินจับจ่ายใช้สอยที่องค์การตลาดเพื่อการเกษตร (อตก.) โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก พ่อค้าเข้ามาพูดคุยถึงนโยบาย และสะท้อนปัญหาในการค้าขาย โดยเฉพาะกำลังซื้อและสภาพเศรษฐกิจโดยรวม ซึ่งได้รับทราบปัญหาทั้งด้านสินค้า, ด้านผู้ขาย ผู้บริโภค, ด้านการขนส่ง, และสถานที่จอดรถ

โดยท่านวิชิต ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ได้แนะนำให้ทำองค์การตลาดเพื่อการเกษตร (อตก.) ที่นี้ให้เป็นแลนด์มาร์กแห่งอาหารและผลไม้ ให้กับผู้บริโภค และกลุ่มทัวร์ พร้อมทั้งให้คณะทำงานรวบรวมปัญหา เพื่อหาทางออกในการช่วยเหลือผู้ค้า ร้านค้า ต่อไป

ทั้งนี้ หลังจากลงพื้นที่ได้แวะทานข้าว ณ ร้านครัวอัปสร ภายในองค์การตลาดเพื่อการเกษตร (อตก.) ของอดีตสว.สุขุม เชิดชื่น ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง

#ตลาดอตก #แลนด์มาร์กแห่งอาหารและผลไม้ #ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ #กระทรวงเกษตรและสหกรณ์