จับยึดบุหรี่เถื่อนล็อตใหญ่!! ลักลอบนำเข้ามาจากต่างประเทศ มูลค่ากว่า 20 ล้านบาท

วันที่ 8 ธ.ค. 2564 ศรชล.ภาค ๒ โดยทัพเรือภาค ๒ ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา, สรรพสามิต ภาค ๙, ศุลกากร กองกำกับการ ๗, กองบังคับการตำรวจน้ำ เรือ ต.๒๗๐ ชุดปฏิบัติการพิเศษ และเจ้าหน้าที่สารวัตรทหารเรือ บูรณาการร่วมกัน ในการจับกุมเรือ ป.รุ่งเรืองวัฒนา ที่กระทำความผิดกฏหมาย กรณีขนถ่ายสินค้าบุหรี่ลงจากเรือในราชอาณาจักร โดยเรือ ป.รุ่งเรืองวัฒนา ได้รับสิทธิประโยชน์ ทางภาษีอากรตามกฎหมายศุลกากร ในการขนส่งสินค้าบุหรี่ผ่านแดนเข้าและออกนอกราชอาณาจักรโดยไม่ต้องชำระภาษีอากร การปฏิบัติของเรือ ป.รุ่งเรืองวัฒนา มีการรับสินค้าบุหรี่ลงเรือในวันที่ 2 ธ.ค. 64 หลังจากนั้นจึงจอดทอดสมอในท่าเรือน้ำลึกสงขลา จนถึงวันที่ 7 ธ.ค 64

และในวันที่  8 ธ.ค. 64  เวลาประมาณ 01.30 จึงออกเรือมาบริเวณท่าเทียบเรือ ตำบลหัวเขาแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เพื่อทำการขนถ่ายสินค้าบุหรี่ออกจากเรือ ขึ้นสู่รถยนต์บรรทุก จากการกระทำดังกล่าวถือเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายของศุลกากร จึงบูรณาการกำลังเข้าร่วมจับกุมและยึดของกลางไว้ ประกอบด้วย เรือจำนวน 1 ลำรถยนต์ที่ใช้ในการขนของกลางจำนวน 3 คัน ผู้ต้องหาจำนวน 6 คน และบุหรี่จำนวน 694 ลัง คิดเป็นจำนวนซองทั้งหมด 347,000 ซอง มูลค่ากว่า 20 ล้านบาท และคิดเป็นเงินค่าปรับกว่า 1,200 ล้านบาท และนำของกลางทั้งหมด รวมทั้งผู้ต้องหาส่งเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป