“ศรชล. ภาค 2” ตั้งโต๊ะ… สร้างการรับรู้ให้กับประชาชน ในการรักษาผลประโยชน์ทางทะเล

เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2564 เวลา 08.30 น. ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ภาค 2 นำโดย พล.ร.ต.สุรศักดิ์ ประทานวรปัญญา รอง ผอ.ศรชล.ภาค 2 เป็นประธาน เปิดโครงการสร้างความรับรู้ให้กับประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ห้องประชุม เมืองท่าทอง อ. กาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีหน่วยงาน ได้แก่ ศรชล.จว.สุราษฎร์ธานี, ศรชล.จว.นราธิวาส, เจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี, ประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการมากมาย อาทิ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้นำชุมชน ชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่ อ.กาญจนดิษฐ์ จำนวนกว่า 60 คน โดยมีหัวข้อน่าสนใจเช่น 1. ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล สิทธิอธิปไตย เขตอำนาจ และสิทธิในการแสวงหา และ ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในทะเล 2. แนวทางการแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล กรณีศึกษาการรื้อถอนคอกหอยอ่าวบ้านดอน 3. ภารกิจของ เจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี และรวมไปถึงรับฟังความคิดเห็น ปัญหาจากชาวบ้าน โดยตอบคำถามข้อสงสัยในการรักษาผลประโยชน์ทางทะเลร่วมกัน โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง