“กรุงเทพฯ แซนด์บอกซ์” ผับบาร์เตรียมเฮ! กทม.นัดถกหาข้อสรุปเปิดจำหน่ายสุรา 1 พ.ย.นี้

ที่ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และผ่านระบบทางไกล Teleconference
.
โดยการประชุมครั้งนี้ พลตำรวจโทโสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวมถึงหน่วยงานรัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมหารือ แนวทางการดำเนินการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร หรือ Bangkok Sandbox

ซึ่งมี นางฐนิวรรณ กุลมงคล นายกสมาคมภัตตาคารไทย และ น.ส.ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมประชุมเพื่อหาข้อสรุปความคืบหน้าของการประเมินสถานประกอบการให้ได้รับมาตรฐาน SHA+ และแนวทางการประชาสัมพันธ์นักท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

พร้อมพิจารณาการจัดทำ Standard Operation Procedure (SOP) และการจัดทำร่างคำสั่งแต่งตั้งศูนย์บริหารจัดการการเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (Command Center) ชั้น 27 อาคารธานีนพรัตน์ เขตดินแดง เพื่อเป็นศูนย์บัญชาการในการติดตามข้อมูลของนักท่องเที่ยวที่อยู่ในโครงการ Sandbox การบริหารความเสี่ยง การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสรัสโคโรนา 2019 (covid-19) โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ทั้งนี้ที่ประชุมยังได้แต่งตั้งนายแพทย์พรเทพ พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ ในนามกรุงเทพมหานคร
.
ให้เป็นผู้ประสานงานนัดรับฟังความคิดเห็น ในประเด็นสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ทวงถามการเปิดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ ซึ่ง

กรุงเทพมหานครจะเรียนเชิญตัวแทนผู้ประกอบการกลุ่ม ผับ บาร์ คาราโอเกะ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการวิสามัญฯ เพื่อนำเสนอมาตรการป้องกันโรคโควิดของกลุ่มผู้ประกอบการผับ บาร์ คาราโอเกะ ในวันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 6 อาคารไอราวัตพัฒนา กทม. 2 ถนนดินแดง