ส.ส.อัฏฐพล โพธิพิพิธ ลงพื้นที่ แจกของให้ประชาชนที่มาร่วมโครงการสัมมนา ที่ จังหวัดกาญจนบุรี

นาย อัฏฐพล โพธิพิพิธ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพข้าวสาร, หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอลล์ ให้กับพี่น้องประชาชนบ้านสหกรณ์นิคนและบ้านท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ที่มาร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง “ยุทธศาสตร์การส่งเสริมความมั่นคงแห่งรัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดน แนวทางความมั่นคงทางด้านสุขภาพ และเศรษฐกิจของประชาชนตามแนวชายแดน ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” จัดโดยคณะกรรมธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎร