Daily Mirror

สร้างสรรค์มุมมอง
อย่างรอบด้าน
เห็นมิติที่กว้างกว่า

เปิดกำหนดการ มท.2 เข้ามอบชุด PPE, หน้ากากอนามัย วัดถ้ำแสงธรรม จ.บึงกาฬ

นาย ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) มีกำหนดการเดินทางไป วัดถ้ำแสงธรรม (ภูลังกา) อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ เพื่อเข้าพิธีมอบชุด PPE, หน้ากากอนามัย เพื่อให้กำลังใจและขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ด่านหน้า

โดย นาย ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) มีกำหนดการเดินทางไป วัดถ้ำแสงธรรม (ภูลังกา) อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ เพื่อเข้าพิธีมอบชุด PPE, หน้ากากอนามัย เพื่อให้กำลังใจและขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ด่านหน้า ในการป้องกันยับยั้งการแพร่ระบาดและรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในวันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564

โดย “วัดถ้ำแสงธรรม (ภูลังกา) อ.บึงโขลงหลง จ.บึงกาฬ เป็นศาสนสถาน และสถานที่ปฏิบัติธรรม มีพระอาจารย์บุญเดช ญาณเตโช เจ้าอาวาส สถานที่สำคัญ ได้แก่ 1. พระทศพลญาณ (พระประธาน) 2. พระมหาเจดีย์สุวรรณนาคชัยมงคล 3. หลวงปู่องค์ดำ (พระประธานในศาลา) 4. บันไดปู่มุจลินทร์นาคราช และปู่สุวรรณนาคราช

คำแนะนำ : ทางขึ้นวัดเป็นบันไดขึ้นภูเขามีความชันปานกลางความสูงประมาณ 400 ขั้น ไม่มีทางขึ้นอื่น หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการขึ้นวัดอื่นๆ มีเพียงชักรอกสำหรับขนของเท่านั้น ขอความกรุณาแต่งกายด้วยความสุภาพ ไม่ส่งเสียงดังอันเป็นการรบกวนผู้ปฏิบัติธรรม และรักษาความสะอาด”