เครือข่ายท้องถิ่น – ท้องที่วิถีใหม่ วุฒิสภา กรุงเทพมหานคร จับมือกลุ่มไทยชนะ “ในการปันน้ำใจ สู้วิกฤติโควิด” มอบถุงปันสุข จำนวน 300

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 นาย โกศล หกสุวรรณ, นางสาว รมนต์อร บุญเรือง และ นาย ณัฏฐ์พงษ์ ยงใจยุทธ คณะทำงาน เครือข่ายท้องถิ่น – ท้องที่วิถีใหม่ วุฒิสภา จังหวัดกรุงเทพมหานคร พร้อมดัวย รศ. ดร. ถิรวัฒน์ แจ่มกระจ่าง ประธานคณะทำงานด้านเครือข่ายท้องถิ่น – ท้องที่วิถีใหม่ วุฒิสภา จังหวัดนนทบุรี และนางสาว สาธวีรัตน์ แก้วภัทรนันท์ คณะทำงานอำนวยการภาคกลาง เดินทางมาลงพื้นที่ด้วย
.
ทั้งนี้ได้มีกลุ่มจิตอาสากลุ่มไทยชนะ นำโดย นาย ส.ประวิตน์ ยงใจยุธ รองหัวหน้ากลุ่ม, นายชนพงษ์ รุ่งกิจวัฒนกุล รองหัวหน้ากลุ่ม, นาย ชยภัค วงศ์สวัสดิ์ รองเลขาธิการ และสมาชิกท่านอื่น ๆ ร่วมแจกสิ่งของ อาทิ ข้าวสาร ขนาด 5 กก. 300 ถุง น้ำดื่ม 100 แพค หน้ากากอนามัย 300 กล่อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 300 แพค ปลากระป๋อง 600 กระป๋อง แซลมอนปรุงรส 300 ขวด และอุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็นอีกจำนวนหนึ่ง ให้แก่ชาวบ้าน 4 ชุมชน 300 ครัวเรือน ได้แก่ ชุมชนศิริเกษม ชุมชนเศรษฐกิจ ชุมชนบ่อหลา และชุมชนเพชรเกษม

เนื่องจากลักษณะที่พักอาศัยของชาวบ้านในชุมชนดังกล่าวค่อนข้างแออัด ผู้ติดเชื้อ Covid-19 ไม่สามารถแยกกักตัวได้ จึงต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนในครอบครัว ทำให้เกิดการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง และส่วนใหญ่ ยังไม่สามารถเข้าถึงระบบการรักษา จึงต้องกักตัวกันอยู่ในชุมชน และต้องการความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นข้าวของที่ใช้ในการดำรงชีวิต ข้าวสาร อาหารแห้งต่าง ๆ และที่สำคัญคืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น เพื่อให้คนในชุมชนได้ช่วยเหลือตัวเองได้ในเบื้องต้น
.
ทั้งนี้ คณะทำงาน เครือข่ายท้องถิ่น- ท้องที่วิถีใหม่ วุฒิสภา จังหวัดกรุงเทพมหานคร และกลุ่มไทยชนะ ได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้จัดทีมจิตอาสาเฉพาะกิจขึ้นมา เพื่อลงพื้นที่ช่วยเหลือแบ่งเบาความยากลำบากของคนในชุมชน และจะช่วยเหลือชุมชนอื่น ๆ ในโอกาสต่อไป