วิรัช พิมพะนิตย์ ผนึกกำลังพันธมิตร หารือช่วยเหลือและควบคุมโควิด-19 ในเขตพิ้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 26 กรกฎาคม 2564 ท่านวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานหารือแนวทางการบริหารจัดการ การช่วยเหลือในเรื่องมาตรการและ แนวทางการดำเนินการเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตพิ้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี เชษฐา พี.เซียวตง ที่ปรึกษารองประธานสภาผู้แทนราษฏร คนที่สอง พร้อมกับ นายกำพล อัศวโชค นักธุรกิจ ที่ สำนักงานพรรคภูมิใจไทย กาฬสินธุ์ เขต 1
.
โดยสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดกาฬสินธุ์ พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง มียอดผู้ป่วยสะสม กว่า 2,000 ราย ประกอบด้วยผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัดขอกลับมารักษาในภูมิลำเนา และประชาชนที่ป่วยโรคโควิด-19 หลายจังหวัดในภาคอีสานจากโรงพยาบาลบุษราคัม กรุงเทพมหานคร และพื้นที่กรุงเทพฯ รวมทั้งจังหวัดปริมณฑลกลับมารักษาตัวที่ภูมิลำเนาจังหวัดของตนเองอย่างต่อเนื่อง
.