ททท. จัดโปรเจคท์ “The Best of SHA Awards 2021” ต่อยอดมาตรฐาน SHA เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยว ร่วมประเมินความพึงพอใจ

บ่ายวันนี้ วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดงานแถลงข่าว เปิดตัวโครงการ กิจกรรม The Best of SHA Awards 2021 โดยมี นาย ยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. พร้อมด้วย นายแพทย์ สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข นางสาว ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและ ธุรกิจท่องเที่ยว ททท. และ นาย อคิร วงษ์เซ็ง บล็อกเกอร์สายท่องเที่ยว แฟนเพจ “อาสาพาไปหลง”
.
ร่วมพูดคุย ถึงการค้นหาสุดยอดสถานประกอบการ มาตรฐาน Amazing Safety and Health Administration (SHA) ใน 10 ประเภท กิจการที่ปฏิบัติตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัด และสม่ำเสมอ และเป็นต้นแบบ ในการบริหารจัดการ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน SHA ผ่านระบบ Live Streaming

นาย ยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า ตั้งแต่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปีที่ผ่านมา กระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค กรมอนามัย และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ร่วมกัน จัดทำโครงการ มาตรฐานความปลอดภัย ด้าน สุขอนามัย Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA) กระตุ้น และส่งเสริมให้สถานประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ร่วมกันยกระดับสินค้า และบริการตามมาตรฐาน SHA โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกัน และลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโควิด -19

ปัจจุบัน มาตรฐาน SHA ได้กลายเป็นมาตรฐานใหม่ของการให้บริการของธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และได้รับการรับรองจาก World Travel & Tourism Council (WTTC) หรือ สภาการท่องเที่ยวโลกว่าสถานประกอบการที่ได้รับมาตรฐาน SHA จะได้มาตรฐานตามข้อกำหนด Safe Travels Stamp ด้วย ซึ่งเป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของไทย ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
.
ดังนั้น เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามมาตรฐาน SHA และเพื่อรักษาคุณภาพของการบริการในด้านสุขอนามัยอย่างต่อเนื่อง ททท. จึงได้จัดทำโครงการ The Best of SHA Awards 2021 ค้นหาสุดยอดผู้ประกอบการที่ดำเนินการตามมาตรฐาน SHA อย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอ เป็นต้นแบบที่ดีใน 10 หมวดประเภทกิจการ
.
ประกอบด้วย 1. หมวดภัตตาคาร/ ร้านอาหาร 2. หมวดโรงแรม ที่พัก และโฮมเสตย์ 3. หมวดนันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยว 4. หมวดยานพาหนะ 5. หมวดบริษัทนำเที่ยว 6. หมวดสุขภาพและความงาม 7. หมวดห้างสรรพสินค้า และศูนย์การค้า 8. หมวดกีฬา เพื่อการท่องเที่ยว 9. หมวดการจัดกิจกรรม/ จัดประชุม/ โรงละคร/ โรงมหรสพ 10. หมวดร้านค้าของที่ระลึก และร้านค้าอื่นๆ
.
ทั้งนี้การประเมินผลมาจากการสุ่มตรวจประเมินของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ Voice of Customer (VOC) โดยนักท่องเที่ยวหรือผู้ใช้บริการสามารถประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงต่อไป และคณะกรรมการฯ จะนำผลมาพิจารณาคัดเลือกและตรวจประเมินอีกครั้ง เพื่อมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ประกอบการที่รักษามาตรฐาน SHA ได้อย่างดีเยี่ยมใน 10 หมวดประเภทกิจการ ประเภทละ 1 ราย
.
นอกจากนี้ ยังมี The Best of SHA จำนวน 3 ประเภท ได้แก่ ประเภท 1 ดาว  ได้ดำเนินการตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอ ประเภท 2 ดาว ได้ดำเนินการตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอสูงกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ ประเภท 3 ดาว ได้ดำเนินการตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัด และสม่ำเสมอสูงกว่ามาตรฐานที่กำหนด และมีมาตรฐานการท่องเที่ยวสีขาว (สะดวก สะอาด ปลอดภัย เป็นธรรมชาติ และรักษาสิ่งแวดล้อม) อีกด้วย
.
โครงการ The Best of SHA Awards 2021 เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวหรือผู้ใช้บริการ ได้มีส่วนร่วมในการประเมินสถานประกอบการมาตรฐาน SHA โดยสแกน QR Code หรือเว็บไซต์ www.thailandsha.com ตั้งแต่วันนี้ – 20 ตุลาคม 2564 นักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมกิจกรรมมีสิทธิลุ้นรับของรางวัลมากมาย มูลค่ารวมกว่า 1 ล้านบาท
.
อาทิ iMac, MacBook Air, iPhone 12, iPad Pro, Mac Mini, Apple Watch, Apple TV และแพ็กเกจที่พักทั่วประเทศไทย ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดโครงการฯ เพิ่มเติมได้ที่ www.thailandsha.com/thebestofsha