ขอนแก่นจัดตั้งกลุ่มธรรมาภิบาล “ต้นแบบในการต่อสู้”

กลุ่มธรรมาภิบาล “ต้นแบบในการต่อสู้” ระดมความคิดของชาวบ้าน แก้ปัญหาการบริหารการจัดการระบบ ประชาชนคนขอนแก่น จำเป็นต้องตัดคำว่าเรื่องอำนาจไม่ว่าจะเป็นอำนาจในระบบ อำนาจนอกระบบหรืออำนาจที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ ต้องปลูกฝังหรือระดมความคิดของชาวบ้าน ให้มีความคิดที่เป็นอิสระทางความคิด เพื่อต่อสู้ในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ และก็ไม่ต้องเกรงกลัวต่ออำนาจที่มีอยู่ปัจจุบัน
.
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น ถนนศูนย์ราชการ อำเภอ เมือง จังหวัด ขอนแก่น นาย ณัฏฐ์ ก้อนคำ การนำหลักธรรมาภิบาล จ.ขอนแก่น ได้ออกมาเปิดเผย เกี่ยวกับ การจัดตั้งกลุ่มธรรมาภิบาลจังหวัด ขอนแก่น ต้นแบบในการต่อสู้ โดยมี นาย นิตย์ ก้อนคำ อดีตกำนันตำบลบ้านโต้น และ เครือข่ายธรรมาภิบาล จ.ขอนแก่น

นาย ณัฏฐ์ ก้อนคำ การนำหลักธรรมาภิบาล จ.ขอนแก่น ได้เปิดเผยว่าในเรื่องของการแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารการจัดการระบบ ประชาชนคนขอนแก่น จำเป็นต้องตัดคำว่าเรื่องอำนาจไม่ว่าจะเป็นอำนาจในระบบ อำนาจนอกระบบหรืออำนาจที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ ที่เราต้องปลูกฝังหรือระดมความคิดของชาวบ้าน ให้มีความคิดที่เป็นอิสระทางความคิด เพื่อต่อสู้ในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ และก็ไม่ต้องเกรงกลัวต่ออำนาจที่มีอยู่ปัจจุบันนี้ เพราะว่าอำนาจที่เข้ามาแทรกแซงคนขอนแก่น มันทำให้ระบบขอนแก่นไม่เป็นที่พึ่งประชาชนได้
.
นาย ณัฏฐ์ กล่าวอีกว่าในการแก้ปัญหา ที่จะทำให้คนจังหวัดขอนแก่น มีตลาดเสรีทางความคิด ในระบบประชาธิปไตย จะต้องมีกลุ่ม โดยที่กลุ่มที่สร้างตัวเองขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นกลุ่มธรรมาภิบาล หรือเป็นกลุ่มผู้รักความถูกต้อง ซึ่งจะทำขึ้นในจังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นต้นแบบในการที่จะขับเคลื่อนการเมือง หรือขับเคลื่อนในคำว่าสิทธิมนุษยชนของคนจังหวัดขอนแก่นขึ้นมาให้เด่นชัด เป็นต้นแบบ หรือเป็นโมเดลต้นแบบในการต่อสู้กับสิ่งมหาอำนาจที่ลึกลับที่มันไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนได้ ดังนั้นชาวบ้าน ที่มีความรักเป็นประชาธิปไตย หรือรักความถูกต้อง จะต้องรวมกลุ่มกันเพื่อที่จะขับเคลื่อนตัวนี้ ที่จะมาเป็นต้นแบบ หรือผู้นำที่จะขับเคลื่อนตัวนี้ โดยเป็นกลุ่มของธรรมาภิบาลหรือกลุ่มต่างๆ ที่จะให้การสนับสนุนอีกทางหนึ่ง เพื่อที่จะขับเคลื่อน ในเรื่องดังกล่าว

ยกตัวอย่างเช่นกลุ่มของ อนาคตใหม่ ซึ่งเป็นกลุ่มหนึ่งที่ขับเคลื่อนเรื่องประชาธิปไตยเหมือนกันแต่ก็ไม่ส่งผลสำเร็จแต่ก็ยังเป็นพื้นฐานต้นแบบ หากมีชาวบ้านเข้าใจเข้าถึงในส่วนนี้มันก็จะช่วยให้ระบบเศรษฐกิจของจังหวัดขอนแก่น เป็นระดับมหานคร

ดังเช่นอดีตกำนันตำบลบ้านโต้น ผู้ลงรับสมัครเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลบ้านต้น พร้อมด้วย ทนายความ และ ทีมงาน เข้ายื่นหนังสือร้องเรียน กรณี นาย เจริญ แซ่เต็ง อดีตผู้สมัคร ส.ส. พรรคพลังประชารัฐ และพวก ได้ขึ้นปราศรัยแทนผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านโต้น เบอร์ 1 นาย สุรสิทธิ์ ทุมทา และพวก กระทำความผิด มาตรา 65 ได้บัญญัติไว้ว่า ห้ามมิให้ผู้สมัคร หรือผู้ใดกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อจูงใจ ให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ลงคะแนนให้แก่ตนเอง หรือผู้สมัครอื่น ซึ่งทางกกต. จังหวัด ขอนแก่น ได้สอบกลุ่มถูกร้อง ว่าคดีมีมูล ในวันที่ 26-28 พ.ค. 2564 และรับสอบฝ่ายผู้ร้องเมื่อวันที่ 12-13 พ.ค 64 ที่ผ่านมา