พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระบรมราชินี พระราชทานแจกันดอกไม้ เยี่ยมอาการป่วย ศิลปินแห่งชาติ “เศรษฐา ศิระฉายา”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระบรมราชินี พระราชทานแจกันดอกไม้ เยี่ยมอาการป่วย ศิลปินแห่งชาติ เศรษฐา ศิระฉายา
.
โดยโปรดให้คุณจันทนี ธนรักษ์ ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์ฯ อัญเชิญกระแจกันและกระเช้าพระราชทานมามอบให้ โดยมีนางนฤมล ล้อมทอง เลขานุการมูลนิธิสวัสดิการนักแสดงอาวุโส เป็นผู้รับมอบ ณ ที่ทำการมูลนิธิฯ
.
โดยศิลปินแห่งชาติ เศรษฐา ศิระฉายา โพสต์ข้อความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ความว่า
“สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
.
ตามที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานแจกันดอกไม้และกระเช้าของเยี่ยมพระราชทาน เยี่ยมอาการป่วยของข้าพระพุทธเจ้า นายเศรษฐา ศิระฉายา และ ครอบครัว

ข้าพระพุทธเจ้า ในนามของ นาย เศรษฐา ศิระฉายาและครอบครัว รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระราชทานแจกันดอกไม้และกระเช้าของเยี่ยมพระราชทานในครั้งนี้ ข้าพระพุทธเจ้าและครอบครัว จักเทิดทูนพระมหากรุณาธิคุณไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม ด้วยความจงรักภักดีอย่างหาที่สุดมิได้”

#น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ #พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ #พระบรมราชินี พระราชทานแจกัน ดอกไม้เยี่ยมอาการป่วย ศิลปินแห่งชาติ #เศรษฐาศิระฉายา #เรื่องดีคนบันเทิง