World Mom แม่พระในดวงใจ ครั้งที่ 3

มิถุนายน 26, 2017 | คอมเม้น 0

ห้องคอนเวนชั่น ฮอล์ล ชั้น ๒ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.  

World Mom แม่พระในดวงใจ ครั้งที่ 2

มิถุนายน 26, 2017 | คอมเม้น 0

ณ สโมสรทหารบก (วิภาวดี) วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.    

World Mom แม่พระในดวงใจ ครั้งที่ 1

มิถุนายน 26, 2017 | คอมเม้น 0

โรงแรมสวิสโฮเต็ล ปาร์คนายเลิศ ถนนวิทยุ – ชิดลม วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.