อาร์ต ออฟ ไลฟ์ มหัทธนา ปฐมสุข The Guardian

“ในใจของเรามีอยู่ 2 อย่าง ที่มันต่อสู้กันตลอดเวลาคือ ความดีและความเลวในตัวของเราเอง” ประโยคหนึ่งที่ ศิลปินมหัทธนา ปฐมสุข ได้พูดถึงแนวความคิดของผลงานจิตรกรรมของเขาในชุด “เทพพิทักษ์ธรรม (The Guardian)”

Content Writer

มีนาคม 27, 2017