Start up คืออนาคตประเทศไทย

ท่ามกลางข่าว อาลีบาบากรุ๊ป ซื้อกิจการเว็บค้าปลีกดังแห่งอาเซียน อย่าง ลาซาด้า (lazada) สร้างความกังวลว่าจะมีผลกระทบกับธุรกิจ SMEs ไทยในอนาคต  เพราะเคยใช้ช่องทางนี้จัดจำหน่าย ถ้า อาลีบาบา ซึ่งปัจจุบันเป็นเจ้าของ อ่านต่อ…

Content Writer

มีนาคม 27, 2017