S&P มุ่งมั่นตอบแทนสังคมอย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการ S&P Kitchen for Kids ปีที่ 13

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) สานต่อโครงการ S&P Kitchen for Kids ต่อเนื่อง ปีที่ 13 ทำพิธีส่งมอบโรงครัว ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านต้นมะม่วง จ.กาญจนบุรี

Content Writer

มิถุนายน 14, 2022

‘S&P’ ร่วมกับ ‘โครงการแยกขวด ช่วยหมอ’ ส่งต่อขวดพลาสติกไม่ใช้แล้ว เพื่อผลิตชุดPPE แด่บุคลากรทางการแพทย์

‘เอส แอนด์ พี’ ร่วมกับ ‘โครงการแยกขวด ช่วยหมอ’ ส่งต่อขวดพลาสติกไม่ใช้แล้วเพื่อผลิตชุดPPE มุ่งเดินหน้าช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

Content Writer

มกราคม 12, 2022

S&P ได้รับรางวัล “หุ้นยั่งยืน” เป็นปีแรก สะท้อนความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คุณ มณีสุดา ศิลาอ่อน สื่อสารองค์กร บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ได้รับโล่รางวัล “หุ้นยั่งยืน” หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2564 เป็นปีแรก จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Content Writer

พฤศจิกายน 19, 2021

กิจกรรม เพื่อสังคม “โครงการ “S&P ร่วมใจสู้ภัย โควิด-19 ปี 2564”

“เอส แอนด์ พี ร่วมใจสู้ภัย โควิด-19 ปี 2564” ส่งมอบผลิตภัณฑ์เอส แอนด์ พี มูลค่ารวม 4,191,238 บาท แก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยโควิด-19 . บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณมณีสุดา ศิลาอ่อน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร อ่านต่อ…

Content Writer

พฤษภาคม 4, 2021