S&P สานต่อโครงการ S&P Kitchen for Kids ต่อเนื่อง ปีที่ 14 มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจ ไปพร้อมกับการดูแลสังคมอย่างยั่งยืน

คุณมณีสุดา ศิลาอ่อน ประธานเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) นำทีมพนักงานร่วมปรับปรุงโรงครัว ภายใต้โครงการ S&P Kitchen for Kids เป็นปีที่ 14 จำนวน 2 แห่ง

Content Writer

ตุลาคม 7, 2022