Mr.KD ลุงดำ ปราชญ์กัญชาไทย รวมพลจัดตั้งสมาคมนักปลูกกัญชาอาชีพแห่งประเทศไทย

ที่ แหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี ลุงดำ Mr.KD “โกดำ” นายอร่าม ลิ้มสกุล นักปลูก นักค้นคว้าพัฒนาสายพันธ์กัญชา ทั้งแบบบ้านๆ และแบบใหม่ มานานกว่าสามสิบปี พลโทสีหเดช ดีสนธิโชติ อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีฝ่ายความมั่นคง คุณอัครเดช ฉากจินดา NGO นักเคลื่อนไหว จากกลุ่มเขียนอนาคตกัญชาไทย จังหวัดกระบี่ ฯลฯ

Content Writer

สิงหาคม 2, 2021