“เพราะรักจึงเล่น… คิดถึงจึงวาด” “Loving you so I play… Missing you so I draw”

“เพราะรักจึงเล่น… คิดถึงจึงวาด”
“Loving you so I play… Missing you so I draw”
งานแสดงดนตรีและศิลปะ โดย ‘ข่อย ‘ สมบัติ สวัสดิ์พานิช
29 กันยายน 2561 ร้าน Light My Fire (จ.นครปฐม)

Content Writer

ตุลาคม 9, 2018