5 Divas @KKU คอนเสิร์ต “เขตปลอดผู้ชาย”

ส่งมอบความผ่านบทเพลงกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คอนเสิร์ต 5 Divas @KKU ณ AVE : Aoditorium อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดย 5 ศิลปิน ดีว่าระดับตำนานเมืองไทย

Content Writer

กรกฎาคม 18, 2022