Kantary Hotel Kabinburi

มีพรรคพวกโทรมาถามผมว่า “จะไปเที่ยวปราจีนฯ พักค้างคืนที่ไหนดี” เข้าใจว่าเขาหมายถึงโรงแรมหรือรีสอร์ต ผมแนะนำว่า “ที่พักในเมืองแห่งนี้มีเยอะ แต่ส่วนใหญ่มักกระจายอยู่รอบๆ เมือง

Content Writer

มีนาคม 1, 2017